09/12/2015 - 07:18

Chia sẻ kinh nghiệm xây dựng mô hình “Không sinh con thứ 3 trở lên”

TTH.VN - Chiều 8/12, Chi cục Dân số -KHHGĐ tỉnh tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong  xây dựng mô hình “Xã, phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên” giai đoạn 2011-2015.

Thời gian qua, công tác dân số - KHHGĐ trong tỉnh đạt được những kết quả quan trọng. Tỷ suất sinh từ 15,62% năm 2010, giảm còn 15,24% năm 2015; tỷ lệ tăng tự nhiên giảm còn 1,10%; Đặc biệt tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ  18,1% năm 2010 giảm xuống  dưới 15% năm 2015; Quy mô gia đình nhỏ có 1-2 con dần được xã hội chấp thuận, góp phần đưa kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển bền vững.

Có được những kết quả trên phải kể đến việc thực hiện xây dựng mô hình “xã phường, cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên”. Qua 5 năm thực hiện (2011-2015), toàn tỉnh đã có trên 2.600 lượt thôn, tổ và 100% số xã  đều có cụm dân cư  đăng ký xây dựng mô hình. Toàn tỉnh đã có 53 cụm dân cư đạt 3 năm và 48 cụm dân cư  đạt 5 năm liền không có người sinh con thứ 3 trở lên, cao hơn gấp 3 lần so với giai đoạn 2006-2010. Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên ở các cụm đăng ký là 13,7%, so với tỷ lệ chung là gần 15%...

Hội thảo đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong xây dựng mô hình, như gắn chính sách dân số với hương ước, quy ước xây dựng làng văn hóa; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng khen thưởng động viên… góp phần  đưa phong trào có sức lan tỏa trong từng gia đình, dòng họ và cộng đồng...

 

Huế Thu

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP