ClockThứ Sáu, 26/02/2016 17:54

Hội Cựu chiến binh tỉnh triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo

TTH - Sáng 26/2, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo và ký giao ước thi đua năm 2016.

Năm 2016, Hội Cựu chiến binh từ tỉnh đến cơ sở quyết tâm thực hiện thắng lợi 9 nhiệm vụ quan trọng; trong đó, tập trung nắm vững tình hình thời sự và tư tưởng; đấu tranh, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng; đôn đốc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đẩy mạnh công tác tuyên truyền; xây dựng điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế; hỗ trợ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội còn khó khăn... Trên cơ sở những nhiệm vụ đề ra, Hội Cựu chiến binh tỉnh và các cấp hội cùng nhau ký kết giao ước thi đua nhằm thực hiện các nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Anh Phong  

ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Ý kiến bình luận

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Nêu gương trong xây dựng nông thôn mới

Hội viên Hội Cựu chiến binh tỉnh nêu gương sáng trong các hoạt động, phong trào của địa phương; trong đó, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới..

Nêu gương trong xây dựng nông thôn mới
Tiếp “lửa” cho lớp trẻ

Thông qua chương trình, hành động cụ thể, Hội Cựu chiến binh (CCB) các cấp góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lập tự cường cho thế hệ trẻ.

Tiếp “lửa” cho lớp trẻ
Sắt son tình hữu nghị

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân, nhất là tại địa bàn các xã biên giới, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện đã triển khai nhiều việc làm cụ thể...

Sắt son tình hữu nghị
Return to top