27/09/2016 - 21:08

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dự án cải thiện môi trường nước TP. Huế

TTH - Chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (chủ đầu tư), Ban QLDA Cải thiện Môi trường nước TP. Huế tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu quyết liệt thực hiện, triển khai hiệu quả các biện pháp thi công, đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng, vệ sinh môi trường, an toàn cho công trình, người và phương tiện lưu thông tại các khu vực đang thi công; khẩn trương nghiên cứu, có giải pháp chống ngập úng cục bộ khi thời tiết mưa lớn, kéo dài tại các khu vực phía Nam thành phố Huế do ảnh hưởng quá trình thi công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Huế, các Sở Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng nhiệm vụ được giao tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát; kịp thời tham mưu UBND tỉnh giải quyết các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai dự án.

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP