Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

16/09/2020 - 07:15

Chuẩn bị thật tốt để có một kỳ đại hội thành công

TTH - Qua nghiên cứu nội dung bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về chuẩn bị thật tốt Đại hội XIII của Đảng, nhiều cán bộ, đảng viên trong tỉnh đã bày tỏ sự hưởng ứng, nhất trí cao và kỳ vọng vào một kỳ đại hội thành công, là tiền đề quan trọng đưa đất nước không ngừng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà trao các quyết định liên quan đến công tác cán bộ

Công tác xây dựng Đảng đặc biệt được chú trọng

Bà Nguyễn Thị Bình, cán bộ hưu trí trú tại xã Phong Thu (Phong Điền) chia sẻ: “Chỉ xét về tiêu đề của bài viết: "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới" của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã toát lên được tinh thần quyết tâm vượt qua khó khăn để giành những thắng lợi mới trong một giai đoạn mới. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thuận lợi, thời cơ và khó khăn, thách thức với rất nhiều vấn đề mới đặt ra. Vì vậy, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong toàn tỉnh đặt kỳ vọng vào những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ, sáng suốt của Đảng”. 

Năm bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ những nhiệm kỳ trước mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ trong bài viết cũng chính là những giải pháp quan trọng để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải đoàn kết hơn nữa, cố gắng hơn nữa, cùng nhau hành động, khắc phục những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong thời gian tới; để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân trong tỉnh hành động mạnh mẽ, vươn lên trong nhiệm kỳ tới.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Thượng (Phú Vang), bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho hay: "Cá nhân tôi nhận thấy, sau hơn 30 năm đất nước đổi mới, chưa bao giờ công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng lại được chú trọng như hiện nay. Tôi rất đồng tình với quan điểm mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chỉ rõ về bài học kinh nghiệm thứ nhất. Đó là, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhắc lại lời Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Vì vậy, người đứng đầu Đảng, Nhà nước xác định và căn dặn: “Do đó, công tác tổ chức, cán bộ phải là điểm đột phá, là "then chốt" của nhiệm vụ "then chốt", có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ; sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước. Phải hết sức chú trọng xây dựng và làm trong sạch đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ".

Với trách nhiệm của mình, bà Nguyễn Thị Bích Thủy cho biết, sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Thượng luôn phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo xây dựng Đảng bộ xã thực sự “Trong sạch, vững mạnh”, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực thực sự

Trong bài viết của mình, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, trong mọi hoạt động của Đảng, Nhà nước bao giờ cũng luôn xác định “lấy dân làm gốc". Nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới; mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.

Rất đồng tình với quan điểm đó, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phan Xuân Toàn khẳng định: “Đảng phải chăm lo đầy đủ và sâu sắc đến đời sống, lợi ích của Nhân dân; xây dựng mối quan hệ gắn bó máu thịt với Nhân dân; dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng, lấy kết quả công việc, sự hài lòng và sự tín nhiệm của Nhân dân làm tiêu chí quan trọng để đánh giá chất lượng tổ chức bộ máy và chất lượng cán bộ, đảng viên".

Ông Phan Xuân Toàn thông tin thêm: Thời gian qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong toàn tỉnh rất nỗ lực trong việc tham mưu cho cấp ủy các cấp nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Do vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng không ngừng được nâng cao. Các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã khẳng định rõ vai trò lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị; thường xuyên giữ mối liên hệ gắn bó mật thiết với quần chúng Nhân dân. Tuy nhiên, cán bộ, đảng viên cần tiếp tục bám, nắm cơ sở và gần dân, sát dân hơn nữa để tiếp tục có nhiều chuyển biến trong thời gian tới”.

“Không chỉ phổ biến, tuyên truyền mà bài viết của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng được quán triệt, triển khai thực hiện trong tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh. Bài học “lấy dân làm gốc”, “người dân là chủ thể của đổi mới” luôn được Đảng bộ tỉnh xác định trong quá trình lãnh, chỉ đạo, điều hành của mình. Trong dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cũng vậy, Đảng bộ tỉnh luôn lấy mục tiêu, quyết tâm nâng cao đời sống Nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 4%. Để đạt được kết quả đó, ngoài nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thì xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực thực sự được Đảng bộ tỉnh chú trọng trong nhiệm kỳ này. Cán bộ, đảng viên phải dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà khẳng định.

Bài, ảnh: Phong Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP