24/09/2017 - 18:13

Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

TTH - Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; lấy đoàn viên, công nhân, lao động làm đối tượng vận động; tổ chức sâu rộng phong trào thi đua yêu nước nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội… là mục tiêu đề ra của Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh tại đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 – 2022, diễn ra vào ngày 24/9.

Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh có 21 công đoàn cơ sở trực thuộc, quản lý gần 18.000 lao động. Nhiệm kỳ qua, Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp đã phối hợp với các cơ quan liên quan mở 12 lớp tập huấn cho cán bộ công đoàn chủ chốt nâng cao kỹ năng tư vấn pháp luật; nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ do đại hội lần thứ II đề ra… Năm 2016, Công đoàn Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng cờ “Đơn vị xuất sắc” trong phong trào hoạt động công nhân lao động và công tác công đoàn.

Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP