14/11/2020 - 10:55

Cuối quý III/2020: Quỹ bình ổn giá có số dư hơn 10 nghìn tỷ đồng

Ngày 13/11, Bộ Tài chính công bố, số dư Quỹ Bình ổn giá (BOG) đến hết quý III năm 2020 (đến hết ngày 30/9) là 10.049,261 tỷ đồng.

Bộ Tài chính và Bộ Công Thương đều cho rằng duy trì quỹ bình ổn giá là cần thiết

Tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG giá xăng dầu quý III/2020.

Theo đó, số dư quỹ BOG đến hết quý III năm 2020 (đến hết ngày 30/9/2020) là 10.049,261 tỷ đồng. Tổng số trích Quỹ BOG trong quý III năm 2020 (từ ngày 01/07/2020 đến hết ngày 30/9/2020) là 1.565,880 tỷ đồng.

Tổng số sử dụng quỹ BOG trong quý III năm 2020 (từ ngày 01/7/2020 đến hết ngày 30/9/2020) là 1.503,938 tỷ đồng.

Lãi phát sinh trên số dư quỹ BOG dương trong quý III năm 2020 là 5,626 tỷ đồng; lãi vay phát sinh trên số dư quỹ BOG âm trong quý III năm 2020 là 0 đồng.

Mới đây, Bộ Tài chính cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đồng tình về việc tiếp tục duy trì quỹ BOG.

Bộ Tài chính lý giải, do việc sử dụng công cụ quỹ BOG gắn với cơ chế điều hành giá xăng dầu, nên khi còn giá cơ sở thì cần tiếp tục duy trì quỹ này như là một biện pháp kinh tế để góp phần bình ổn giá xăng dầu.

Theo baochinhphu.vn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP