14/01/2012 - 06:57

Đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

TTH - Ngày 13/1, Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2012 đã diễn ra tại Đà Nẵng. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nhấn mạnh: Hội nghị lần này có ý nghĩa đặc biệt vì là năm thứ nhất triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016 thành công; đồng thời cũng là năm tuy gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng ngành tuyên giáo cả nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã sát cánh cùng đồng bào, đồng chí cả nước đoàn kết nhất trí, tập trung trí tuệ, phát huy sức mạnh tổng hợp, thực hiện khối lượng công việc lớn, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần giải quyết nhiều vấn đề tư tưởng phát sinh trong xã hội, động viên cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta hoàn thành các mục tiêu kế hoạch năm 2011.

Các đại biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo toàn quốc năm 2011 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2012. Ảnh: NGUYỄN HÙNG

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo trong toàn quốc đã đạt được, đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Đảng và đất nước trong năm 2011 .

Báo cáo tổng kết tại hội nghị, đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, khẳng định công tác tuyên giáo năm 2011 đã làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao và triển khai đạt được nhiều kết quả góp phần trực tiếp và có hiệu quả vào thành tựu chung của đất nước.

Hội nghị đã xác định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2012, ngành tuyên giáo cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại năm 2012...; tích cực, chủ động hơn trong cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; tích cực đấu tranh với tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; phòng ngừa và ngăn chặn hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ...

Hội nghị dự kiến kết thúc vào hôm nay, ngày 14/1.

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích
ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP