30/09/2016 - 21:31

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới

TTH - Sáng 30/9, Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG gia xây dựng NTM tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Tại điểm đầu cầu Thừa Thiên Huế, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí Thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao và các thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh đã tham dự.

Tính đến nay, cả nước có 2.134 xã đạt 19 tiêu chí NTM, trong đó có 2.025 xã chính thức được công nhận xã NTM, chiếm 22,7% tổng số xã trên cả nước. Dự kiến hết năm nay sẽ có 25% số xã đạt chuẩn. Cả nước hiện còn 300 xã mới chỉ đạt dưới 5 tiêu chí NTM, giảm 26 xã so với đầu năm nay. Bình quân cả nước hiện nay đạt 13,1 tiêu chí/xã. Có 24 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện NTM. Mục tiêu đến năm 2020, số xã đạt chuẩn NTM trên cả nước khoảng 50%. Khuyến khích mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phấn đấu có ít nhất 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng của 20 xã đã đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2011-2015; phấn đấu có thêm 41 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến năm 2020 là 61 xã, đạt tỷ lệ 59%; phấn đấu 2 huyện Quảng Điền và Nam Đông đạt chuẩn NTM. Trong đó, phấn đấu số tiêu chí bình quân/xã đạt 16,5 tiêu chí và cuối năm 2020. Cơ bản hoàn thành các công trình thiết yếu đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống của cư dân nông thôn.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương sự nỗ lực của các địa phương trong triển khai Chương tình MTQG xây dựng NTM thời gian qua và khẳng định: Xây dựng NTM đã trở thành phong trào sâu rộng, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Thủ tưởng Chính phủ đề nghị trong thời gian tới, các địa phương cần chủ động cách làm sáng tạo, tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của chương trình theo kế hoạch đề ra. Đồng thời, chủ động phối hợp cùng Ban Chỉ đạo và các bộ, ngành Trung ương tìm cách tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc.

HÀ NGUYÊN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP