Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

08/05/2020 - 15:20

Đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

TTH.VN - Sáng 8/5, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 5/2020 bằng hình thức trực tuyến.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình quán triệt Nghị quyết số 55

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình; Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng chỉ đạo hội nghị. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Phương chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được quán triệt Nghị quyết số 55- NQ/TW, ngày 11/2/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đề nghị các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên tổ chức triển khai thực hiện nội dung đã được quán triệt.

Đồng thời, tập trung tuyên truyền về nội dung, kết quả, công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan tâm tuyên truyền về những nội dung, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội sau dịch bệnh COVID -19…

Đội ngũ báo cáo viên dự hội nghị tại điểm cầu Thừa Thiên Huế 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền trong tháng 5/2020, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thái Sơn định hướng một số nội dung trọng tâm.

Đó là, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19; đề cao cảnh giác, không được chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Tuyên truyền việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của các địa phương trong tỉnh; kết quả đại hội chi, đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Những kết quả và thành tựu nổi bật đạt được trong thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 - 2020; công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội điểm cấp trên cơ sở; về các phong trào thi đua tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng…

Tin,ảnh: Anh Phong  

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP