Kinh tế Kinh tế

02/11/2016 - 14:16

Đến 2020, Việt Nam có 70% dân số trưởng thành có tài khoản ngân hàng

Hiện nay có 20,67% người trưởng thành khu vực nông thôn có khoản vay ở tổ chức tài chính.

Ngày 2/11, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai trong toàn ngành về việc thực hiện “Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế” tại Quyết định số 1726, ngày 05/9/2016, của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Đề án 1726).

Hệ thống ngân hàng hiện có hơn 9.000 chi nhánh, phòng giao dịch trên cả nước (ảnh minh họa: KT)

Ngành Ngân hàng đánh giá những thành quả trong phát triển và nâng cao khả năng cung ứng dịch vụ ngân hàng (DVNH) cho nền kinh tế, gồm: Một là, kênh cung ứng DVNH xét về kênh truyền thống hay hiện đại đã liên tục phát triển, với hơn 9.000 chi nhánh, phòng giao dịch, 16.937 ATM, gần 223.000 POS…. Hai là, sản phẩm DVNH phát triển đa dạng phong phú, có sản phẩm đã bắt kịp trình độ hiện đại của thế giới. Ba là, Chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng được cải thiện.

Bốn là, mức độ sử dụng DVNH gia tăng mạnh, trong đó tài khoản cá nhân tăng mạnh lên 36,77 triệu tài khoản năm 2015, gấp 15 lần năm 2004; có 20,67% người trưởng thành khu vực nông thôn có khoản vay ở tổ chức tài chính; Thanh toán qua internet gia tăng 30-50%/năm, hiện có khoảng 2 triệu KH sử dụng dịch vụ này, thanh toán qua điện thoại di động đạt khoảng 700 ngàn đồng/người/tháng….

Tuy nhiên, cũng còn những khó khăn thách thức mà hệ thống ngân hàng cần cải thiện đó là: tỷ lệ thu phí dịch vụ phi tín dụng còn khiêm tốn; gánh nặng cung ứng vốn cho nền kinh tế vẫn dồn lên vai hệ thống ngân hàng cần phải được san sẻ từ thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm; mức độ tiếp cận dịch vụ của dân cư và doanh nghiệp chưa đồng đều theo khu vực địa lý cũng như quy mô kinh doanh.

Chính vì vậy, Đề án 1726 của Thủ tướng chính phủ đề cập đến 3 vấn đề xuyên suốt từ mục tiêu đến các giải pháp cần phải đạt được là: gia tăng kênh cung ứng DVNH; gia tăng số lượng và chất lượng sản phẩm DVNH, thiết kế đơn giản, dễ tiếp cận đối với người dân, doanh nghiệp, nhất là người dân vùng sâu, vùng xa, đối với người nghèo; gia tăng về mức độ sử dụng DVNH đối với người dân và doanh nghiệp.

Đề án 1726 xác định rõ mục tiêu tổng quát cần đạt được đến năm 2020 là: 70% dân số trưởng thành có tài khoản tại các ngân hàng; Có ít nhất 20 chi nhánh, phòng giao dịch trên 100.000 dân số trưởng thành; Khoảng 30.000 máy ATM (40 máy/100.000 dân số trưởng thành); Có khoảng 15% số chi nhánh, phòng giao dịch của NHTM mở tại địa bàn nông thôn; Khoảng 35-40% người trưởng thành ở nông thôn có tiết kiệm TCTD; Khoảng 50-60% doanh nghiệp nhỏ và vừa đang hoạt động tiếp cận tín dụng; Tăng gấp 2 lần tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP