Kinh tế Thông tin thị trường

19/10/2016 - 14:20

Doanh nghiệp châu Âu lạc quan về môi trường kinh doanh Việt Nam

Có đến 71,5% đại diện doanh nghiệp châu Âu mô tả tình hình kinh doanh hiện tại của họ tại Việt Nam là "xuất sắc" và "tốt".

Tình hình kinh doanh hiện tại

Theo kết quả khảo sát, có đến 71,5% đại diện doanh nghiệp mô tả tình hình kinh doanh hiện tại của họ là "xuất sắc" và "tốt". Chỉ có 5,5% phản hồi tình trạng hiện tại của thị trường là "không tốt", ít phản hồi "rất xấu".

Kết quả khảo sát cũng cho thấy triển vọng kinh doanh cho quý tiếp theo của các doanh nghiệp là rất tích cực: 16.5% phản hồi là "tuyệt vời" và 64.2% là "tốt", chỉ có 2.7% phản hồi là tiêu cực.

Liên quan đến triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam trong quý tiếp theo, các doanh nghiệp thành viên EuroCham tin tưởng rằng sự ổn định kinh tế vĩ mô có khả năng tiếp tục, với gần 60% số lượng phản hồi là "ổn định và cải thiện". Chỉ có 4.6% doanh nghiệp phản hồi dự đoán sẽ suy giảm. Số lượng phản hồi “Không thay đổi” tăng 3.2% so với quý trước , đạt mức 40%.

42% số lượng các doanh nghiệp dự định sẽ duy trì lực lượng lao động. Mặt khác, khoảng 52% doanh nghiệp phản hồi dự định tăng số lượng lao động, trong đó khoảng 16% cho sẽ tăng đáng kể trong tương lai gần. Số lượng doanh nghiệp thể hiện ý định giảm lao động chiếm 2.8%.

Hầu hết các doanh nghiệp tham gia khảo sát có ý định duy trì mức độ đầu tư trong nước, chiếm khoảng 41% tổng số. Tuy nhiên, số lượng phản hồi dự định tăng mức đầu tư cũng không thua kém, chiếm 39% tồng số phản hồi và 17% dự định tăng đáng kể mức đầu tư. Số lượng doanh nghiệp phản hồi thoái vốn rất giới hạn, chưa đến 1%, giảm đáng kể so với 7% của quý trước.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP