29/11/2017 - 14:44

Đổi mới để nâng cao hiệu quả

TTH - “Đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng đã giúp hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở thị trấn Thuận An (Phú Vang) có những chuyển biến tích cực trong thời gian qua”, ông Lê Thanh Hải, Bí thư Huyện ủy Phú Vang đánh giá.

Tặng quà cho học sinh nghèo trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở tổ dân phố Hải Tiến, thị trấn Thuận An

Cách làm mới

Từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng ủy thị trấn Thuận An đã củng cố, kiện toàn các chi bộ tổ dân phố Minh Hải, An Hải, Tân Dương; thành lập mới Chi bộ Trạm Y tế thị trấn. Đảng ủy cũng triển khai việc đăng ký mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2017- 2020 đến các ban, ngành, đoàn thể và các chi bộ tổ dân phố trực thuộc. Qua đó, toàn thị trấn đã đăng ký xây dựng được 18 mô hình “Dân vận khéo”, điển hình như mô hình 3 xây: “Xây dựng gia đình văn hóa - xây dựng nếp sống văn minh đô thị - xây dựng phong trào thi đua làm kinh tế giỏi”; mô hình 3 xóa: “Xóa nghèo - xóa nhà tạm - xóa lạc hậu mê tín dị đoan”; mô hình 3 không: “Không có tội phạm - không có tệ nạn xã hội - không vi phạm trật tự an toàn giao thông”…

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên được Đảng ủy thị trấn quan tâm triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo được những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, nhất là việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Ông Đào Quang Hưng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thuận An khẳng định, Ban Thường vụ Đảng ủy thường xuyên quan tâm đến công tác củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của hệ thống chính trị từ thị trấn đến các tổ dân phố; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, các đảng ủy viên và Mặt trận, các đoàn thể thị trấn tăng cường bám, nắm địa bàn, phối hợp làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm củng cố niềm tin trong Nhân dân và giữ vững an ninh trật tự địa bàn.

Hiệu quả

Điểm nhấn trong việc xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ở Thuận An là ngay sau khi sự cố môi trường xảy ra, Đảng ủy thị trấn đã nhanh chóng vào cuộc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân ổn định tư tưởng, tiếp tục vươn khơi, bám biển. Đồng thời, phân công đến từng nhà tuyên truyền, vận động Nhân dân không nghe theo lời kẻ xấu. Ông Hoàng Phước, Chủ tịch UBND thị trấn cho hay: “Chúng tôi kết hợp nhiều hình thức tuyên truyền, nhưng hiệu quả nhất vẫn là tuyên truyền miệng thông qua hội họp, giao ban khối Mặt trận và các đoàn thể, trực báo bí thư các chi bộ hàng tháng. Theo đó, tất cả các thông tin, các hoạt động khắc phục hậu quả sự cố cá chết của Đảng ủy, chính quyền địa phương đến với bà con một cách kịp thời, đầy đủ.

Nhờ tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng nên tạo được sự tin tưởng và đồng thuận cao trong Nhân dân đối sự lãnh đạo của Đảng; phát huy sự đoàn kết và thống nhất trong các chi bộ Đảng và trong toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ thị trấn Thuận An.

Năm nay, toàn Đảng bộ thị trấn kết nạp được 13 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu Huyện ủy giao, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 193 đồng chí. Số đảng viên được kết nạp mới đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

 Qua đổi mới phương thức lãnh đạo, Đảng ủy thị trấn Thuận An đã đúc rút nhiều kinh nghiệm quý giá. Ông Lại Thành Trung, Bí thư Đảng uỷ thị trấn Thuận An khẳng định: “Để đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo các cấp uỷ Đảng cơ sở tiếp tục quán triệt cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở. Xác định rõ chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị, đồng thời, xây dựng mối quan hệ, đoàn kết phối hợp giữa các tổ chức dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chi bộ cơ sở; đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng gần dân, phục vụ dân và sát với dân” .

 Bài, ảnh: Hào Vũ

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP