Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

05/03/2018 - 20:58

Đổi mới phong cách, tác phong công tác

TTH - Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là chuyên đề năm 2018 được Thành ủy Huế giới thiệu đến 270 cán bộ chủ chốt toàn thành phố vào chiều 5/3.

Với mục đích đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03 của Ban Bí thư nhằm không ngừng tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và Nhân dân, hội nghị đã phổ biến các nội dung liên quan đến việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên. Sau học tập chuyên đề, từng chi, Đảng bộ cơ sở và đảng viên phải xây dựng kế hoạch, đăng ký làm theo, trong đó chú trọng đến những việc làm cụ thể, thiết thực, phù hợp.

Tại hội nghị, một số nội dung quan trọng cũng được quán triệt, như tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, tôn trọng, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng và nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

THANH HƯƠNG

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP