Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

23/02/2012 - 17:58

Đưa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào chiều sâu

TTH - Ngày 23/2, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011 và triển khai nhiệm vụ năm 2012. Ông Nguyễn Văn Cao, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và phát biểu chỉ đạo.

Năm 2011 Ban chỉ đạo phong trào TDBVANTQ, Ban chỉ đạo khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội, lực lượng dân phòng, lực lượng thanh niên xung kích an ninh, lực lượng tự quản, hội đồng hoà giải khu dân cư, tổ xích lô-xe thồ tự quản, Ban bảo vệ dân phố, nhóm an ninh nhân dân… phát huy được tác dụng trong phong trào TDBVANTQ; tổ chức hướng dẫn, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; làm nòng cốt trong phong trào phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa bàn dân cư, như: tham gia giải quyết vấn đề an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, bão lụt, quản lý đối tượng tại cộng đồng, giáo dục trẻ em hư… Qua phong trào đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình mới, cách làm hay, gương tập thể, cá nhân tiêu biểu; lực lượng nòng cốt của phong trào không ngừng lớn mạnh, tính tự giác cách mạng ngày càng cao, được củng cố về tổ chức, nâng cao năng lực, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của nhân dân trên mặt trận BVANTQ. 

Ông Nguyễn Văn Cao trao cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an và UBND tỉnh cho 5 tập thể

 
Phát biểu bế mạc tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Cao chúc mừng, chung vui và nhiệt liệt biểu dương các 44 tập thể và 37 cá nhân được Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen và Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2011, trên địa bàn tỉnh.
 
Ông Nguyễn Văn Cao khẳng định, việc triển khai, phát động phong trào QCBVANTQ là hết sức cần thiết và quan trọng; để phong trào đạt hiệu quả cao nhất, đề nghị lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới” nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc về nhận thức và hành động, xem đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp, các ngành. Tập trung chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp nhằm động viên và huy động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và quần chúng nhân dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh chính trị, phòng chống tội phạm và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Huy động tối đa sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm hình sự, tội phạm ma tuý, các tệ nạn xã hội và đảm bảo trật tự an toàn giao thông góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện tốt công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền các cấp trong nhiệm vụ xây dựng phong trào TDBVANTQ, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, liên ngành. Luôn luôn gắn chặt phong trào TDBVANTQ với các phong trào thi đua và gắn với nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Công tác xây dựng, củng cố phong trào phải đi liền với đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ nòng cốt ở cơ sở để giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng thời, phải quan tâm xây dựng các mô hình, các tổ chức tự quản, tự phòng ở các địa bàn dân cư, cơ quan, doanh nghiệp để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trở thành phong trào rộng khắp - thực sự là phong trào của toàn dân.
 
Thái Bình
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP