10/01/2018 - 20:12

Huế thành lập Chi hội Hướng dẫn viên du lịch

Được sự thống nhất của Hội Hướng dẫn viên (HDV) Du lịch Việt Nam, ngày 5/1, Hiệp hội Du lịch tỉnh ra quyết định thành lập Chi hội HDV tỉnh dựa trên cơ sở chuyển đổi từ Câu lạc bộ HDV được thành lập từ tháng 5/2017.

Có chi hội HDV sẽ giúp những HDV vào sinh hoạt và hành nghề đúng quy định

Chi hội HDV sẽ hoạt động theo điều lệ của Hiệp hội Du lịch tỉnh và các quy chế của chi hội được Hiệp hội phê duyệt. Chi hội cũng chịu sự quản lý về tổ chức, nhân sự, tài chính và các hoạt động khác.

Trước đó, Luật Du lịch 2017 có hiệu lực chính thức từ ngày 1/1/2018  có quy định mới về hoạt động HDV du lịch là phải có hợp đồng lao động với doanh nghiệp hoặc là thành viên của hội ngành nghề. Với việc thành lập chi hội HDV sẽ giúp những HDV vào chi hội sinh hoạt và hành nghề đúng quy định.

Tin, ảnh: Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP