31/01/2018 - 20:47

Khách quốc tế đến Huế tháng 1/2018 tăng 95,21%

Sở Du lịch vừa công bố số liệu khách du lịch đến Huế trong tháng 1/2018. Theo đó, tổng lượng khách đạt 339.393 lượt, tăng 47,67%; trong đó, khách quốc tế đạt 158.611 lượt, tăng 95,21% so với cùng kỳ tháng 1/2017.

Khách lưu trú đạt 154.653 lượt; trong đó, khách quốc tế đạt 79.601 lượt. Công suất sử dụng phòng đạt 62%. Doanh thu từ du lịch tháng 1 ước đạt 269,109 tỷ đồng, tăng 15,66%.                         

 Đức Quang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP