08/08/2018 - 21:15

Tham vấn kỹ thuật dự thảo chiến lược du lịch sinh thái Quảng Nam, Thừa Thiên Huế

Ngày 8/8, Sở Du lịch phối hợp với Viện Quản lý và phát triển Châu Á tổ chức Hội thảo tham vấn kỹ thuật “Dự thảo chiến lược du lịch sinh thái hai tỉnh Quảng Nam và Thừa Thiên Huế”.

Mục đích của hoạt động này là xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển du lịch sinh thái vùng và thí điểm các mô hình du lịch sinh thái ở khu vực trung Trường Sơn; tập trung ở các khu bảo tồn, vùng đệm khu bảo tồn và khu vực hành lang đa dạng sinh học.

Hoạt động này còn nhằm phát triển mô hình du lịch cộng đồng, từ đó, nâng cao đời sống của người dân thông qua phát triển du lịch cộng đồng gắn với sinh thái. Đây cũng được cho là giải pháp nâng cao đời sống một cách bền vững của các địa phương của hai tỉnh Quảng Nam và Huế thuộc dãy núi Trường Sơn.

Quang Sang

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP