Kinh tế Kinh tế

07/12/2016 - 10:31

Gia hạn Dự án hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án "Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện" vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB).

Theo đó, Dự án được gia hạn thời gian thực hiện đến hết ngày 30/8/2019.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành các thủ tục với WB để điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Y tế phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giải trình cụ thể hơn các nội dung của Dự án theo ý kiến của các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn tất thủ tục trình cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh Hiệp định Tài trợ của Dự án theo quy định, bảo đảm không tăng vốn đầu tư đồng thời đạt các mục tiêu phát triển của Dự án.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP