11/12/2016 - 14:54

Gia tăng mất cân bằng giới tính

Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (trẻ trai/trẻ gái) của VN có tốc độ gia tăng nhanh, diễn ra ở cả thành thị và khu vực nông thôn

Theo Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế), tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (trẻ trai/trẻ gái) của VN có tốc độ gia tăng nhanh, diễn ra ở cả thành thị và khu vực nông thôn.

Năm 2015 tỷ số này là 112,8 trẻ trai/100 trẻ gái. Trong 6 tháng đầu năm 2016, tỷ số này đã ở mức cao, lên đến 113,4 trẻ trai/100 trẻ gái (tỷ số giới tính khi sinh ở mức sinh học bình thường là 104 - 106 trẻ trai/100 trẻ gái). Chênh lệch này nếu không được kiểm soát sẽ dẫn đến hậu quả nam giới bị dư thừa so với nữ giới trong cùng một thế hệ.

Nếu sự mất cân bằng này tiếp tục tăng thì đến năm 2035, mức dư thừa nam giới trưởng thành có thể sẽ nhiều hơn số phụ nữ tối thiểu là 10%.

Theo Thanh niên

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP