19/04/2012 - 09:42

Hai khâu đột phá trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016

TTH - Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc (ĐHĐBPNTQ) lần thứ XI diễn ra từ ngày 11 đến 14/3 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp. Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung), Nghị quyết Đại hội và 8 chỉ tiêu cơ bản của nhiệm kỳ 2012-2017. Về những mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới, bà Phan Thị Thanh Hà, Uỷ viên BCH Hội LHPN Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết:

Đại hội xác định mục tiêu trong 5 năm tới là: “Đoàn kết, vận động phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của phụ nữ; xây dựng người phụ nữ Việt Nam yêu nước, có sức khỏe, tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy đầy đủ vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới”.

Đại hội xác định 6 nhiệm vụ quan trọng, đó là: Tuyên truyền, giáo dục, vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, luật pháp chính sách, rèn luyện phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ, nhận thức; vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường; tham mưu đề xuất, tham gia xây dựng, phản biện và giám sát luật pháp, chính sách về bình đẳng giới; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; tăng cường công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế.
 
Cán bộ phụ nữ trao đổi về nghiệp vụ công tác Hội
 
Trên cơ sở đó, đại hội xác định thực hiện 3 khâu đột phá: tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững; xây dựng được cơ chế quy định trách nhiệm của Hội trong công tác cán bộ nữ và chính sách phát triển nguồn nhân lực nữ; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội các cấp, đặc biệt là cấp Trung ương và cơ sở.
 
Đại hội tiếp tục phát động phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; triển khai sâu rộng hai cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”; phấn đấu, rèn luyện các phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”.
 
Nhiệm vụ đặt ra cho nhiệm kỳ mới rất nặng nề, Hội LHPN tỉnh đã xây dựng chương trình hành động, khâu đột phá nào để phù hợp với tình hình địa phương và đạt hiệu quả cao?
 
Xuất phát từ mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết ĐHĐBPNTQ lần thứ XI và Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XIV đề ra, Hội LHPN tỉnh chọn hai khâu đột phá. Thứ nhất là, thực hiện có hiệu quả, chất lượng cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”; góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa gia đình Thừa Thiên Huế. Thứ hai là, chủ động quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội các cấp; tăng cường cán bộ nữ trẻ, có trình độ, tham gia cán bộ lãnh đạo chủ chốt và dự nguồn cấp cơ sở, để tạo nguồn cán bộ cho các cấp hội. Để thực hiện tốt hai khâu đột phá này, Hội LHPN tỉnh đã phân công các đồng chí trong Thường trực xây dựng các đề án mang tính khoa học và thực tiễn để đề xuất với lãnh đạo tỉnh hỗ trợ kinh phí tổ chức thực hiện đạt hiệu quả. Kết quả thực hiện hai khâu đột phá này sẽ tạo ra bước chuyển biến mới, quan trọng trong hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh của nhiệm kỳ này.
 
Để đạt được mục tiêu đề ra, Hội sẽ có những giải pháp cụ thể gì - thưa bà?
 
 Hội LHPN tỉnh đã xây dựng chương trình hành động cụ thể với những nhóm giải pháp mang tính khả thi, cụ thể là: Triển khai có chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn của TW Hội và của tỉnh để tích cực góp phần xây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương; nâng cao kiến thức, năng lực, phát huy giá trị đạo đức của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Thừa Thiên Huế; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường; xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh; tham gia xây dựng, phản biện xã hội và giám sát việc thực hiện chính sách, luật pháp về bình đẳng giới; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, bảo vệ quốc phòng, an ninh; mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại vì hòa bình và phát triển.
 
Với những định hướng mới của Trung ương Hội, những thuận lợi mới của đất nước, của tỉnh, với các nghị quyết, chỉ thị mới của Đảng về công tác phụ nữ thời kỳ CNH, HĐH và hệ thống pháp luật về bình đẳng giới ngày càng hoàn thiện, nhận thức, trách nhiệm của xã hội về bình đẳng giới ngày càng được nâng cao và với quyết tâm của đội ngũ cán bộ Hội, sự đồng tâm hợp lực của các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh chắc chắn rằng hoạt động Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 sẽ gặt hái được nhiều kết quả.
 
Xin cám ơn bà.
 
Thùy Hương (thực hiện)
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP