15/12/2017 - 08:31

HĐND các huyện, thị xã bàn nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2018

TTH - Ngày 14/12, HĐND thị xã Hương Trà, Hương Thủy và các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Phong Điền đã tổ chức kỳ họp cuối năm nhằm đánh giá tình hình kinh tế- xã hội (KT-XH) năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, Hương Trà có 16/18 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành khá cao, đạt 15,1% kế hoạch. Dịch vụ tăng 18,1%; công nghiệp- xây dựng tăng 16,5%. Tổng thu ngân sách dự ước gần 238 tỷ đồng, đạt 128,4% so với dự toán tỉnh giao. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 1.250 tỷ đồng... Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, nhiệm vụ phát triển KT-XH trên địa bàn thị xã thời gian qua vẫn còn những tồn tại, như: tiến độ xây dựng các quy hoạch chi tiết các khu đô thị, các khu chức năng đặc thù còn chậm; quá trình cơ cấu lại nông nghiệp, nông thôn tiến triển chậm, chưa có chuyển dịch đáng kể trong cơ cấu sản phẩm...

Kỳ họp tập trung thảo luận, thông qua các nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2018, dự toán ngân sách địa phương, kế hoạch đầu tư công. Trong đó, có 18 chỉ tiêu phát triển KT-XH, 3 chương trình trọng điểm về phát triển công nghiệp - TTCN, làng nghề; Phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới; Phát triển dịch vụ- du lịch.

* Năm 2017, Hương Thủy đạt và vượt 12/13 chỉ tiêu phát triển KT-XH do HĐND thị xã đề ra từ đầu năm (chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia không đạt). Giá trị sản xuất thực hiện cả năm đạt 100,3% kế hoạch và tốc độ tăng trưởng đạt 14,79%. Chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng lên.

Tại kỳ họp thứ 5, HĐND thị xã Hương Thủy khóa VI, các đại biểu thảo luận, thống nhất 4 nghị quyết quan trọng về kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018; phân bổ dự toán ngân sách năm 2018; giám sát kết quả giải quyết kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 4; thành lập đoàn giám sát công tác đầu tư, quản lý và sử dụng các công trình giao thông trên địa bàn.

* Kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Phú Vang khóa VI đã thảo luận nhằm thông qua nghị quyết phát triển KT-XH năm 2018 và 3 chương trình trọng điểm gồm: Nâng cấp và phát triển đô thị tại thị trấn Thuận An, Phú Đa, xã Vinh Thanh; Xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế biển và bảo vệ môi trường; Chương trình giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Tại kỳ họp, HĐND huyện thảo luận, thông qua 16 chỉ tiêu phát triển KT- XH năm 2018 và các dự án trọng điểm như: Cảng cá Thuận An 2 tại Cụm Công nghiệp Thuận An; khu nghỉ dưỡng nước khoáng nóng Mỹ An, Phú Dương; nâng cấp và nắn tuyến đường Tỉnh lộ 18…

Trong nhiệm vụ phát triển các ngành, lĩnh vực, huyện Phú Vang tập trung phát triển mạnh ngành dịch vụ để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

* Tại kỳ họp thứ 5, HĐND huyện Phú Lộc khóa XI, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách năm 2017; nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2018; tình hình khối đại đoàn kết toàn dân và hoạt động của Mặt trận các cấp tham gia xây dựng chính quyền năm 2017; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện Phú Lộc xem xét, thông qua các nghị quyết chuyên đề quan trọng: Nghị quyết về việc tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp nhằm tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện; Nghị quyết điều chỉnh trường đạt chuẩn quốc gia và thông qua nghị quyết về thành lập các Đoàn giám sát của HĐND huyện năm 2018 theo quy định; đồng thời, quyết định các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

* Các đại biểu HĐND huyện Phong Điền tham dự kỳ họp thứ 5, HĐND huyện khóa VI đã nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, ngân sách năm 2017, quyết định nhiệm vụ phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2018; nghe báo cáo tổng hợp trả lời kiến nghị của cử tri; chất vấn và nghe trả lời chất vấn…

Năm 2017, tình hình KT-XH huyện Phong Điền có nhiều khởi sắc. Tổng đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 2.200 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng dần tỷ trọng sản xuất công nghiệp và giảm dần tỷ trọng sản xuất nông nghiệp. Triển khai thực hiện có hiệu quả “Năm Doanh nghiệp và phát triển hợp tác xã”. Tổng thu ngân sách Nhà nước đạt gần 185 tỷ đồng.  Sự nghiệp văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các chế độ chính sách đối với người có công, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng cao.

NHÓM PV

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP