Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

17/11/2016 - 10:40

Hoàn thiện quy trình xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin

TTH.VN - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Nhằm phấn đấu đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ của Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 14/01/2013; tri ân, tôn vinh người có công với cách mạng và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017), Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng hoàn thiện, trình ban hành Quy trình xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong tháng 01/2017; tổ chức tập huấn cho các địa phương và các đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ trong phạm vi cả nước.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, đôn đốc các cơ quan tăng cường phối hợp về quy trình, cách làm để triển khai thực hiện Đề án; tập trung nguồn lực vào các nhiệm vụ trọng tâm, khu vực trọng điểm, xác định rõ nhiệm vụ để tập trung kinh phí cho công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đồng thời đưa các nhiệm vụ xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin là một trong những nội dung của dự thảo Chỉ thị của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác người có công với cách mạng; hoàn thiện Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu ADN thuộc Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trong năm 2017.

Bên cạnh đó cung cấp, chia sẻ thông tin của cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ còn thiếu thông tin, thông tin về mộ và nghĩa trang liệt sĩ với Bộ Quốc phòng để hoàn thiện việc giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị, cung cấp thông tin nơi hy sinh của liệt sĩ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Quốc phòng chủ trì hoàn thiện việc giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị. Chia sẻ thông tin đầy đủ về giải mã phiên hiệu, ký hiệu đơn vị, nơi hy sinh của liệt sĩ; cung cấp hồ sơ liên quan khi quy tập và bàn giao hài cốt liệt sĩ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; chỉ đạo Viện pháp y quân đội hoàn thiện việc đầu tư nâng cấp cơ sở giám định gien theo quy định. 

Bộ Công an, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp các cơ sở giám định gen để các cơ sở này sớm đi vào hoạt động hiệu quả.

Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng các hình thức phù hợp với đặc điểm của từng vùng, miền; nâng cao hiệu quả công tác thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những thông tin khác phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bộ Thông tin và Truyền thông làm đầu mối phát động phong trào ứng dụng công nghệ thông tin để cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện công tác xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn.

Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ động cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ cho Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP