Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

08/03/2012 - 17:37

Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2012

TTH - Chiều 8/3, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 3/2012 thông báo một số tình hình trong thời gian qua và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Hội nghị được nghe báo cáo một số vấn đề về công tác tăng dày và tôn tạo hệ thống mốc quốc giới Việt Nam-Lào trên địa bàn Thừa Thiên Huế; triển khai Chỉ thị số 15 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đồng chí Phan Công Tuyên, UVTV, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

 

Theo đó, thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 phải tạo được chuyển biến rõ rệt, khắc phục được những hạn chế, yếu kém trong công tác xây dựng Đảng ngay trong nhiệm kỳ khóa XI, nhằm xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin trong Đảng và nhân dân; làm tốt công tác xây dựng Đảng là cơ sở để xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị, thúc đẩy thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại, chăm lo đời sống nhân dân và cũng là căn cứ để xem xét, sàng lọc, xây dựng đội ngũ cán bộ, chuẩn bị quy hoạch cấp ủy, các chức danh chủ chốt các cấp nhiệm kỳ tới; chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết với quyết tâm chính trị cao trong toàn Đảng.

 

Các cấp ủy đảng, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, nhất là người đứng đầu, phải thật sự gương mẫu làm trước. Phải làm kiên quyết, kiên trì, xác định rõ lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành; làm từng bước vững chắc, thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện...

 

Thái Bình

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP