Văn hóa - Nghệ thuật Thông tin văn hóa

12/08/2018 - 20:01

Hợp tác nghiên cứu di tích và không gian ở Đông Nam Á

TTH - Đây là sự hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và “Site and Space in Southeast Asia” (Di tích và không gian ở Đông Nam Á), một chương trình hợp tác nghiên cứu nhân học quốc tế hỗ trợ nghiên cứu sáng tạo về nghệ thuật và lịch sử kiến trúc của khu vực.

“Site and Space in Southeast Asia” nghiên cứu và tập trung so sánh đối chiếu các vấn đề liên quan đến sự thay đổi trong hệ sinh thái lịch sử của 3 thủ phủ thuộc 3 quốc gia khác nhau trong khu vực Đông Nam Á là Huế (Việt Nam), Penang (Malaysia), Yangon (Myanmar). Tại Huế, các thành viên của đoàn nghiên cứu đã chia sẻ về đặc thù nghiên cứu của từng chuyên gia trong nhóm với các mảng đề tài có góc nhìn sâu về sự phát triển không gian của thành phố Huế và vùng Huế, nhất là sự thay đổi cảnh quan các khu rừng xung quanh và cơ sở hạ tầng nước của thành phố từ thế kỷ 19, 20 cho đến nay.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP