Chính trị - Xã hội Cải cách hành chính

03/04/2017 - 05:41

Hương Thủy: Hướng đến nền hành chính phục vụ

TTH - Hôm nay (ngày 3/4), UBND TX. Hương Thủy là đơn vị đầu tiên của tỉnh khai trương Trung tâm Hành chính công (HCC). Đây là cơ sở quan trọng để Hương Thủy nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), hướng đến nền hành chính phục vụ.

Kiểm tra thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính ở xã Thủy Phù. Ảnh: Thanh Đoàn

Cải thiện chỉ số CCHC

Những năm qua, công tác CCHC trên địa bàn TX. Hương Thủy được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, coi trọng chỉ đạo về nhiều mặt, đặc biệt về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, trình độ nghiệp vụ và đạo đức công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức (CBCC); cải cách thủ tục hành chính (TTHC) theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua mô hình bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ thị xã đến phường, xã. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được tiếp nhận, giải quyết, giao trả đúng hạn cho công dân ngày càng cao.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC trên địa bàn thị xã vẫn còn nhiều tồn tại và hạn chế, nhất là về cải cách TTHC. Cơ sở vật chất, trang thiết bị tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã và các phường, xã còn thiếu thốn; ứng dụng công nghệ thông tin, hiện đại hóa hệ thống trang bị theo mô hình một cửa hiện đại chưa được đầu tư. Quy trình kiểm soát, liên thông hồ sơ còn nhiều bất cập.

Năm 2015, thị xã Hương Thủy xếp vị trí thứ 8/9 huyện, thị xã, thành phố về chỉ số CCHC. Kết quả này đã tác động đến nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo và mỗi một CBCC của thị xã, hình thành quyết tâm phải đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực sự, đem đến sự hài lòng và phục vụ tốt nhất nhu cầu của tổ chức, công dân. Thị ủy, UBND thị xã đã tổ chức họp nhằm đánh giá đúng thực trạng, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, nguyên nhân và các giải pháp thực hiện để nâng cao hiệu quả, cải thiện vị thứ. Quyết tâm cùng những giải pháp quyết liệt bước đầu đã mang lại kết quả đáng ghi nhận: năm 2016, xếp hạng chỉ số CCHC của TX. Hương Thủy đã tăng 4 bậc, lên vị trí thứ 4 khối các huyện, thị xã, TP. Huế.

Gắn với mô hình Trung tâm HCC

Quyết tâm đẩy mạnh CCHC, Hương Thủy chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chủ trương thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm HCC cấp tỉnh và cấp huyện. Mô hình Trung tâm HCC sẽ có nhiều ưu điểm so với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trước đây, có bộ phận kiểm tra, giám sát độc lập, kịp thời xử lý, phản ánh những vấn đề phát sinh trong quá trình giải quyết TTHC; quy định rõ các lĩnh vực, 100% TTHC đưa vào tiếp nhận, giải quyết và giao trả tại trung tâm, nhất là việc đưa vào thực hiện các TTHC của các cơ quan ngành dọc như BHXH, Thuế, Công an… nhằm tạo thuận lợi cho công dân chỉ cần đến một nơi duy nhất để liên hệ, giải quyết TTHC. Đề án cũng quy định cụ thể về biên chế, chế độ chính sách, tiêu chuẩn, điều kiện làm việc của CBCC được bố trí, cử đến làm việc tại Trung tâm HCC; các yêu cầu về trang thiết bị để đáp ứng nhiệm vụ công tác và hướng đến xử lý trên môi trường mạng các giao dịch, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Ngay khi UBND tỉnh phê duyệt đề án, TX. Hương Thủy đã khẩn trương rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thành lập Trung tâm HCC thị xã. Trước mắt, đã thực hiện chuyển giao nguyên trạng trụ sở làm việc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã với diện tích gần 100m2 cùng một số trang thiết bị máy móc làm việc. Ngoài ra, bằng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và đầu tư bổ sung từ ngân sách thị xã, Văn phòng HĐND&UBND thị xã đã bố trí lại số ô quầy theo hướng hợp lý, khoa học; đầu tư mới toàn bộ máy tính làm việc và các trang thiết bị hiện đại khác như: hệ thống giám sát, hệ thống tra cứu thông tin, gọi và lấy số tự động; các máy in, photocoppy, hệ thống điều hòa,…nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thị xã cũng rà soát, trưng tập cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn nghiệp vụ, có đạo đức, trách nhiệm cao trong công việc từ các phòng, ban đến làm việc tại Trung tâm HCC với quyết tâm cao nhất là cải thiện hình ảnh, vị thứ xếp hạng chỉ số CCHC và hơn hết là mang đến sự hài lòng cho tổ chức, công dân trong liên hệ giao dịch, giải quyết TTHC, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn phát triển.

Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã, Giám đốc Trung tâm HCC TX. Hương Thủy cho biết thêm, hiện nay, UBND thị xã đang xây dựng, hoàn thiện Đề án CCHC giai đoạn 2017-2020, trong đó, trọng tâm là đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ, đạo đức đối với CBCC và thực hiện các giải pháp về cải cách TTHC. Tổng kinh phí thực hiện đề án ban đầu ước tính gần 5 tỉ đồng. Đề án sẽ được trình HĐND thị xã thông qua kỳ họp chuyên đề sắp tới (tháng 4/2017).

Thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trên, nhất là thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm HCC, Hương Thủy quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác CCHC, phấn đấu đứng ở tốp đầu trong bảng xếp hạng chỉ số CCHC hằng năm của tỉnh và hơn hết, thực chất nhất là mang đến sự hài lòng, phục vụ tốt nhất nhu cầu của tổ chức và công dân.

ĐỒNG VĂN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP