12/06/2015 - 18:25

Hương Trà: Cần bố trí cán bộ phụ trách kinh tế tập thể

TTH - Sáng 12/6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đã có buổi làm việc với UBND thị xã Hương Trà về tình hình phát triển kinh tế tập thể (KTTT) trên địa bàn.

Hương Trà hiện có 25 HTX đang hoạt động, trong đó, có 13 HTX chuyển đổi theo Luật HTX 2012. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về kinh tế hợp tác (KTHT) và HTX còn lúng túng, bộ máy và cán bộ quản lý ở các đơn vị chủ yếu kiêm nhiệm; một số nơi chưa quan tâm củng cố KTHT và HTX, chưa chấp hành nghiêm các quy định và nguyên tắc quản lý theo Điều lệ và Luật HTX...

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính đã nêu bật những vấn đề mà BCĐ phát triển KTTT địa phương cần quan tâm, như: Hương Trà cần có kế hoạch bố trí cán bộ phù hợp để phụ trách mảng KTTT; thị xã nên tổ chức sơ kết đánh giá lại hiệu quả hoạt động của các HTX sau chuyển đổi như thế nào từ đó để rút kinh nghiệm cho các HTX sau; tăng cường thu hút đội ngũ cán bộ trẻ về làm việc tại các HTX để tăng hiệu quả SXKD; mạnh dạn giải thể hoặc sáp nhập với những HTX không phù hợp để sau chuyển đổi có thể còn ít HTX hơn nhưng đáp ứng điều kiện phát triển KT-XH trên địa bàn.

Liên Minh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP