Thế giới Thế giới

20/07/2018 - 07:00

IBRD tăng ngân sách cho các hoạt động phát triển bền vững lên 23 tỷ USD

TTH.VN - Hoạt động hỗ trợ cho các quốc gia từ Ngân hàng Quốc tế tái thiết và phát triển (IBRD) được tăng lên 23 tỷ USD trong năm tài khoá 18, từ mức 22,6 tỷ USD trong năm tài khoá trước đó.

Trái phiếu IBRD nâng cao nhận thức của nhà đầu tư về vai trò của khu vực tư nhân trong việc đạt được SDGs. Ảnh: Reuters

Được biết, IBRD là tổ chức thuộc Ngân hàng thế giới (WB), nơi cung cấp tài chính, các sản phẩm quản lý rủi ro và các dịch vụ tài chính khác cho các thành viên.

IBRD huy động nguồn tài chính này để phát triển thông qua các công cụ thị trường vốn sáng tạo; trong tài khóa 2018, IBRD đã phát hành 36 tỷ USD trái phiếu bằng 27 loại tiền tệ để tài trợ cho các hoạt động phát triển bền vững ở những quốc gia có thu nhập trung bình.

Bên cạnh đó, trái phiếu IBRD cũng nâng cao nhận thức của các nhà đầu tư về vai trò của khu vực tư nhân trong việc đạt được các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), với những trái phiếu cụ thể để làm nổi bật các Mục tiêu Phát triển Bền vững, như đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và nâng cao phúc lợi, bình đẳng giới, tiêu thụ và sản xuất có trách nhiệm và hành động khí hậu.

Lê Thảo (Lược dịch từ World Bank & Devdiscourse)

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP