Kinh tế Xây dựng - Giao thông

22/10/2018 - 20:27

Khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp trồng cây xanh tại Khu đô thị mới An Vân Dương

TTH - Nhằm từng bước hướng đến việc hình thành đô thị kiểu mẫu, đô thị xanh và có kế hoạch để quản lý đối với các dãy đất được quy hoạch trồng cây xanh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ vừa có văn bản yêu cầu khẩn trương rà soát, đề xuất giải pháp trồng cây xanh tại các khu vực cây xanh cách ly, dải cây xanh trên các đường phân cách thuộc phạm vi Khu đô thị mới An Vân Dương.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị rà soát quy hoạch, nhu cầu sử dụng cây xanh trên địa bàn Khu đô thị mới An Vân Dương và báo cáo, đề xuất phương án, các dự án trồng cây xanh tại các điểm quy hoạch cây xanh để triển khai thực hiện; ưu tiên đối với các dải cây xanh cách ly và dải cây xanh ở các vị trí phân cách trên các trục đường lớn.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, đề xuất các nguồn vốn thực hiện sau khi Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị báo cáo nhu cầu để cân đối kế hoạch thực hiện phù hợp, đảm bảo kịp thời trong mùa trồng cây năm 2018-2019. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất sử dụng nguồn vốn trồng cây để có thể kết hợp trồng cây đối với các dự án tại khu vực đô thị mới An Vân Dương...

Lương Xuân Trà

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP