Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

22/12/2016 - 22:18

Khen thưởng 22 tập thể, cá nhân ở Phú Vang về điều tra nông nghiệp

TTH - Sáng 22/12, huyện Phú Vang tổ chức tổng kết cuộc tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016.

Toàn bộ 37.819 hộ trên địa bàn huyện, trong đó hộ khu vực nông thôn là 34.830 hộ, nông, lâm nghiệp và thủy sản, 3 trang trại, 18 xã được thu thập về kết cấu hạ tầng kinh tế kỹ thuật ở nông thôn và 189 hộ mẫu để phục vụ nghiên cứu chuyên đề về một số lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội ở khu vực này. Ngành nghề nông, lâm nghiệp và thủy sản tại thời điểm 1/7/2016 có số hộ là 12.087 hộ, chiếm 34,71%; ngành công nghiệp – xây dựng có 8.586 hộ, chiếm 24,66%; ngành thương mại – dịch vụ - vận tải có 9.594 hộ, chiếm 27,56%...  Dịp này, Cục Thống kê tỉnh khen thưởng 5 tập thể và 17 cá nhân trên địa bàn huyện Phú Vang có thành tích xuất sắc về điều tra nông nghiệp, nông thôn và thủy sản năm 2016.

HƯƠNG LAN

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP