Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

25/05/2011 - 20:20

Khởi kiện hành chính sau khi có quyết định lần hai?

TTH - * Tôi bị Chi cục Thuế TP Huế xử phạt hành chính về thuế và có quyết định truy thu thuế, nhưng bản thân không đồng ý nên đã làm đơn khiếu nại. Sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại của Chi cục Thuế TP Huế, tôi không đồng ý nên tiếp tục khiếu nại lên Cục Thuế tỉnh. Tuy nhiên, cơ quan này vẫn giữ nguyên quyết định của Chi cục Thuế TP Huế. Vậy, với trường hợp đã khiếu nại hai lần, tôi có được khởi kiện ra tòa hành chính để giải quyết? (Một bạn đọc, ở Huế).

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Theo quy định tại các điều 43, 46 Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 (đã được sửa đổi, bổ sung các năm 2004, 2005), trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết hạn giải quyết khiếu nại lần hai, mà khiếu nại không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần hai mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai đó thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án. Đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn, thời hạn nói trên có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 45 ngày. Tuy nhiên, theo các quy định của Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính thì không phải mọi trường hợp sau khi đã có quyết định giải quyết lần hai đều có thể khởi kiện ra tòa hành chính.

Cụ thể, theo khoản 1, điều 2 và điều 11 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các vụ án hành chính năm 1996 (đã được sửa đổi, bổ sung các năm 1998, 2006) thì có 16 trường hợp sau khi đã có quyết định giải quyết khiếu nại hành chính lần hai của cơ quan có thẩm quyền, nhưng nếu người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại đó và khởi kiện ra tòa án thì vẫn thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết, bao gồm:
1. Khiếu kiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC);
2. Khiếu kiện quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm việc xử lý VPHC;
3. Khiếu kiện quyết định hành chính (QĐHC), hành vi hành chính (HVHC) trong việc áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt VPHC;
4. Khiếu kiện QĐHC, HVHC trong việc áp dụng hoặc thi hành biện pháp xử lý hành chính bằng một trong các hình thức giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục; đưa vào cơ sở chữa bệnh; quản chế hành chính;
5. Khiếu kiện QĐHC, HVHC trong việc áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc kiên cố khác;
6. Khiếu kiện QĐHC, HVHC trong việc cấp, thu hồi giấy phép về xây dựng cơ bản, sản xuất, kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và chứng chỉ hành nghề hoặc khiếu kiện QĐHC, HVHC khác liên quan đến hoạt động kinh doanh, tài chính của thương nhân;
7. Khiếu kiện QĐHC, HVHC liên quan đến thương mại hàng hoá quốc tế hoặc trong nước;
8. Khiếu kiện QĐHC, HVHC liên quan đến chuyển giao tài chính trong nước và quốc tế, dịch vụ và cung ứng dịch vụ;
9. Khiếu kiện QĐHC, HVHC trong việc trưng dụng, trưng mua, tịch thu tài sản;
10. Khiếu kiện QĐHC, HVHC trong việc áp dụng thuế, thu thuế, truy thu thuế;
11. Khiếu kiện QĐHC, HVHC trong việc áp dụng phí, thu phí, lệ phí; thu tiền sử dụng đất;
12. Khiếu kiện QĐHC, HVHC trong quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ;
13. Khiếu kiện QĐHC, HVHC trong quản lý Nhà nước về đầu tư;
14. Khiếu kiện QĐHC, HVHC của cơ quan hải quan, công chức hải quan;
15. Khiếu kiện QĐHC, HVHC về quản lý hộ tịch;
16. Khiếu kiện QĐHC, HVHC đối với việc từ chối công chứng, chứng thực.
Như vậy, đối chiếu nội dung bạn hỏi với quy định trên, hiện nay, dù đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, nhưng nếu bạn không đồng ý và vẫn còn thời hạn khởi kiện theo quy định mà chúng tôi đã nêu, bạn vẫn có thể khởi kiện để được tòa án giải quyết.
Bùi Vĩnh (ghi) 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP