28/11/2015 - 06:15

Khối thi đua các Cơ quan Đảng 1 triển khai nhiệm vụ năm 2016

TTH - Sáng 27/11, Khối thi đua các Cơ quan Đảng 1 gồm: Ban Dân vận Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, UBKT Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức tổng kết công tác thi đua năm 2015, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

Căn cứ vào những nội dung ký cam kết, Khối thi đua các Cơ quan Đảng 1 đã tích cực phấn đấu hoàn thành suất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa – văn nghệ, thể dục, thể thao, xã hội, tình nghĩa; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội; xây dựng chi, đảng bộ, các đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

Năm 2016, Khối thi đua các Cơ quan Đảng 1 phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đẩy mạnh phong trào thi đua, gắn thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về công tác xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tâm Anh

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP