Giáo dục Tin tức giáo dục

16/06/2017 - 21:56

Không tổ chức dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình trước ngày 1/8

TTH - Ngày 16/6, UBND tỉnh có công văn chỉ đạo tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục đảm bảo an toàn cho HSSV trong dịp nghỉ hè.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc và các Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên trong dịp nghỉ hè, nhất là công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục, quản lý học sinh. Nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tuyệt đối không tập trung học sinh phổ thông dạy thêm, học thêm, dạy trước chương trình hoặc tham gia các hoạt động chuẩn bị cho năm học trước ngày 01 tháng 8 hàng năm...                             

GIA BẢO

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP