Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

27/04/2015 - 07:16

Kinh nghiệm từ các đại hội điểm

TTH - Toàn tỉnh có 30 tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) đã tiến hành đại hội điểm và thí điểm bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần rút kinh nghiệm cho những đại hội TCCSĐ tiếp theo.

Bỏ phiếu tại Đại hội Đảng bộ xã Phong Xuân (Phong Điền). Ảnh: Vĩnh Hào

Dân chủ, trí tuệ

Ban Thường vụ Tỉnh ủy lưu ý 7 vấn đề trọng tâm để đại hội đạt kết quả cao. Phải tổ chức, bố trí hợp lý thời gian tham gia thảo luận. Khi trình bày báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trước đại hội phải đọc toàn văn; Đảm bảo đúng quy trình, không vì thời gian mà lược bỏ hoặc làm không đúng quy trình; Không tổ chức đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn, cơ cấu cấp ủy cấp trên trực tiếp; Chuẩn bị nhân sự cấp ủy cần chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình; bố trí thời gian thích hợp để các chi bộ họp góp ý vào dự thảo văn kiện của Trung ương và cấp ủy cấp trên; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Đảng bộ thị trấn Thuận An là một trong hai đảng bộ của huyện Phú Vang được chọn đại hội điểm. Bí thư Đảng ủy thị trấn Thuận An, Nguyễn Xuân Hải cho biết: “Trong phiên đại hội chính thức có 12 ý kiến tham luận trực tiếp trình bày tại đại hội, nêu bật những thành tựu về kinh tế, xã hội, xây dựng Đảng, mặt trận, các đoàn thể vững mạnh. Thời gian bố trí thảo luận tương đối hợp lý, linh hoạt, xen kẽ với công tác bầu cử. Kết quả bầu cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư đủ số lượng, cơ cấu, không có trường hợp nào phải bầu lại lần hai”. 
Với đặc thù huyện miền núi, Huyện ủy A Lưới đã chọn Đảng bộ Công an huyện làm điểm cho các TCCSĐ khối cơ quan Nhà nước cấp huyện và Đảng bộ xã Hương Lâm làm điểm cho TCCSĐ cấp xã, thị trấn. Ban Thường vụ Huyện ủy đã thành lập hai tổ chỉ đạo, trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn hai đơn vị điểm trong quá trình chuẩn bị đại hội. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy A Lưới - Lê Thanh Nam cho biết: “Để giúp các đơn vị nắm vững quy trình đại hội, Ban Thường vụ Huyện ủy đã mời tất cả các TCCSĐ trực thuộc dự và ghi chép lại quá trình diễn ra đại hội điểm để học tập, rút kinh nghiệm”.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thanh Bình khẳng định: “Quá trình tiến hành đại hội về cơ bản giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng, phát huy dân chủ, trí tuệ, tham gia xây dựng thảo luận các văn kiện, tập trung làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, những bài học kinh nghiệm để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ của đảng bộ nhiệm kỳ tới. Nhân sự tham gia ban chấp hành khóa mới bảo đảm yếu tố đoàn kết, năng lực, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng. Không khí thảo luận tại đại hội sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn, tâm huyết, trách nhiệm. Kết quả bầu cử nhìn chung đạt kết quả tốt, phần lớn chỉ bầu một lần, đủ số lượng, phiếu bầu tập trung đúng theo dự kiến, số phiếu trúng cử thấp nhất đạt 60%, cao nhất đạt 100%; tỷ lệ cấp ủy viên nữ đạt 23,6%; số lượng cán bộ trẻ đạt 30,1%”. 
Bài học kinh nghiệm
Bí thư Huyện ủy Nam Đông, Trần Xuân Bình thẳng thắn: “Trong quá trình điều hành bầu cử, một số cấp ủy tổ chức đại hội điểm còn lúng túng. Các ý kiến tham luận chuẩn bị bằng văn bản nên còn khô cứng, thiếu tranh luận. Do đó, việc thường xuyên bám sát, quan tâm lãnh, chỉ đạo kịp thời tháo gỡ những khó khăn của Ban Thường vụ Huyện ủy là yếu tố quan trọng để đại hội thành công”.
Rút kinh nghiệm từ đơn vị, ông Nguyễn Xuân Hải, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thuận An cho rằng: “Phải chuẩn bị báo cáo chính trị thật chu đáo, nội dung thể hiện tính tổng kết thực tiễn, không nên sa vào sự vụ. Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ mới phải bám sát định hướng của cấp trên, phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương”.
Đánh giá một cách tổng thể Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Thiện lưu ý: “Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội của các TCCS Đảng còn lại cần tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc kỷ luật, kỷ cương của Đảng; đảm bảo tăng cường sự đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng; coi trọng chất lượng, an toàn, tiết kiệm, không phô trương hình thức; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị”.

Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP