Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

17/07/2020 - 08:44

Tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Kinh nghiệm từ đại hội điểm

TTH - Đảng bộ TX. Hương Trà là Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh tiến hành đại hội điểm vào cuối tháng 6/2020. Từ Đại hội này, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh, chỉ đạo đối với các Đảng bộ cấp trên cơ sở khác khi tổ chức đại hội.

Bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TX. Hương Trà khóa XIV đạt kết quả rất tốt, chỉ bầu một lần, đủ số lượng, phiếu bầu tập trung cao

Tranh thủ ý kiến, nắm bắt dư luận

Theo đánh giá chung, Đại hội TX. Hương Trà lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra đúng các bước như quy định, hướng dẫn của Trung ương cũng như của tỉnh từ khâu chuẩn bị nhân sự, văn kiện đại hội, chương trình và điều hành đại hội…

Để nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị, BTV Thị ủy Hương Trà đã tiếp thu ý kiến góp ý của các lão thành cách mạng, cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, nhất là đã tranh thủ ý kiến của các sở, ban, ngành và các ban Đảng, Văn phòng, UBKT Tỉnh ủy. Qua đó, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TX. Hương Trà đã sớm hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị trước khi trình duyệt BTV Tỉnh ủy.

“Tại phiên duyệt đại hội, BTV Tỉnh ủy đã đánh giá cao công tác chuẩn bị của BCH Đảng bộ thị xã về chất lượng nội dung các văn kiện. BTV Thị ủy đã xây dựng quy hoạch BCH, BTV và các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý đảm bảo về tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch trước đại hội”, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Nam Tiến đánh giá.

Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, BTV đã xây dựng Đề án nhân sự và thực hiện đảm bảo quy trình 5 bước đối với nhân sự tái cử, nhân sự lần đầu giới thiệu tham gia BCH, BTV, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm UBKT khóa mới.

Ông Dương Bá Thanh, Trưởng ban Tổ chức Thị ủy Hương Trà cho biết: “Căn cứ tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, BCH Đảng bộ thị xã khóa XIII đã chuẩn bị danh sách bầu cấp ủy khóa mới có sự đổi mới không dưới 1/3, đảm bảo số dư theo quy định. Chú trọng tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ trong BCH Đảng bộ thị xã, BTV Thị ủy khóa XIV; chủ động nắm bắt thông tin, dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhân sự đại hội để có biện pháp xử lý kịp thời”.

Nhờ vậy, kết quả bầu cử BCH Đảng bộ thị xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đạt kết quả tốt, chỉ bầu một lần, đủ số lượng, phiếu bầu tập trung cao, đúng theo dự kiến, không có phiếu bất hợp lệ. BCH Đảng bộ thị xã khoá XIV đã tiến hành họp phiên họp đầu tiên để tiến hành bầu BTV, Bí thư, Phó Bí thư, UBKT, Chủ nhiệm UBKT, UBKT bầu các Phó Chủ nhiệm UBKT đúng theo Quy chế bầu cử trong Đảng. Các chức danh được bầu với số phiếu tập trung cao.

Văn kiện - nhân sự là hai vấn đề quan trọng hàng đầu 

Nhiều bài học kinh nghiệm đã được BCH, BTV Thị ủy Hương Trà đúc rút trong quá trình tổ chức đại hội. Tuy nhiên, vấn đề cốt lõi luôn được BTV Thị ủy Hương Trà xác định chính là văn kiện và nhân sự là hai vấn đề quan trọng hàng đầu đối với mỗi đại hội. Do đó, cần tập trung đầu tư thích đáng cả về con người làm công tác tham mưu, quy trình thực hiện và kiểm tra, giám sát đối với quá trình xây dựng dự thảo văn kiện, đề án nhân sự.

Trong quá trình thảo luận văn kiện, cần tập trung những nội dung khó, mới, các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp đột phá hoặc vấn đề còn nhiều ý kiến khác nhau, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến địa phương và gửi trước nội dung gợi ý thảo luận cho các đại biểu nghiên cứu kỹ, chuẩn bị ý kiến có chất lượng, tạo không khí sôi nổi, tranh luận, phản biện tại đại hội.

Về nhân sự, phải đặc biệt coi trọng chất lượng, lấy tiêu chuẩn, điều kiện là chính, đồng thời đánh giá chính xác cán bộ cả về phẩm chất, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín và kết quả công tác. Những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm, còn nhiều ý kiến khác nhau càng phải giữ đúng nguyên tắc, thực hiện nhất quán, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể và quyết định theo đa số.

“Đại hội thành công là nhờ được sự đồng thuận, ủng hộ của Đảng bộ và Nhân dân toàn thị xã; sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sát của BTV Tỉnh ủy, sự hướng dẫn, hỗ trợ, giúp đỡ của các sở, ban, ngành của tỉnh. BCH Đảng bộ thị xã khóa XIII đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, chương trình”, Bí thư Thị ủy Hương Trà Nguyễn Tài Tuệ chia sẻ.

Tuy vẫn có những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức đại hội, nhưng BCH, BTV Thị ủy Hương Trà nhận thấy, muốn đại hội thành công thì cấp ủy phải kịp thời chỉ đạo xây dựng kế hoạch tổ chức đại hội thật kỹ và chu đáo; thành lập các tiểu ban để chuẩn bị đại hội, phân công và xác định trách nhiệm cụ thể đối với từng tiểu ban và các cơ quan tham mưu. Tăng cường vai trò và trách nhiệm của các Ủy viên BTV Thị ủy, Thị ủy viên, thành viên các tiểu ban, Đoàn Chủ tịch, các tổ chức giúp việc đại hội, các tổ phục vụ; gắn trách nhiệm của mỗi thành viên vào sự sự thành công chung của đại hội.

“Cuối tháng 7 và đầu tháng 8/2020, nhiều Đảng bộ cấp trên cơ sở sẽ tiến hành đại hội. Do vậy, từ những gì thực tế, những tồn tại, hạn chế và bài học kinh nghiệm của Đảng bộ TX. Hương Trà là điều kiện thuận lợi để các Đảng bộ cấp trên cơ sở nhìn vào nhằm phát huy những mặt được, khắc phục mặt chưa được để tổ chức đại hội cấp mình thật tốt”, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà lưu ý.

Bài, ảnh: Anh Phong

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP