07/08/2015 - 17:58

Lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự

TTH - Ngày 7/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi).

Theo kế hoạch, tỉnh sẽ lấy ý kiến góp ý của Nhân dân về Dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) vào thời gian đến ngày 10/9/2015, sau đó UBND tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo Chính phủ vào ngày 18/9/2015.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Khắc Đính yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương phải tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi); xem đó là nhiệm vụ trọng tâm, tập trung triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch UBND tỉnh đã đề ra. Việc lấy ý kiến nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của các tầng lớp Nhân dân, đảm bảo cụ thể hóa quy định của Hiến pháp, góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định môi trường pháp lý cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và đời sống của Nhân dân.

Hải Huế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP