18/06/2018 - 21:40

Luxembourg tài trợ 2 dự án về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu

TTH - Phát biểu tại lễ triển khai 2 dự án về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu ngày 18/6 do Quỹ năng lượng và khí hậu Luxembourg- Bộ Phát triển bền vững và hạ tầng Luxembourg (CEF) tài trợ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương cam kết sẽ chỉ đạo Ban quản lý dự án phối hợp tốt với nhà tài trợ, tuân thủ văn kiện hợp tác hai bên đã ký kết, quản lý tài chính chặt chẽ, đúng mục đích; đồng thời, phát huy dân chủ cộng đồng từ khâu thiết kế, giám sát thi công, đến việc quản lý, khai thác, vận hành các công trình của dự án.

Hai dự án về thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu được triển khai tại 3 huyện Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc và thí điểm NAMA- hệ thống chiếu sáng sử dụng năng lượng hiệu quả ở TP. Huế với tổng kinh phí 4,5 triệu Euro, trong đó Luxembourg tài tợ 4 triệu Euro, vốn đối ứng của tỉnh 500.000 Euro.

Giai đoạn 2013-2017, CEF cũng tài trợ tỉnh dự án “Sáng kiến và phát triển địa phương thích ứng” với tổng kinh phí 10 triệu Euro (trong đó vốn đối ứng Chính phủ Việt Nam 2 triệu Euro), triển khai tại 29 xã đầm phá thuộc 3 huyện Quảng Điền, Phú Vang và Phú Lộc.

Thái Sơn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP