Chính trị - Xã hội An sinh xã hội

11/12/2020 - 14:42

Một số kết quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Giai đoạn 2016-2020, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tại Việt Nam đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo baochinhphu.vn

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP