Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

08/08/2012 - 05:23

Nam Đông kết nạp mới 502 đảng viên

TTH - Ngày 6/8, Huyện ủy Nam Đông tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”.

Mười năm qua, Huyện ủy Nam Đông luôn chú trọng công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh. Toàn huyện mở 9 lớp quán triệt, học tập nghị quyết với gần 1.300 lượt cán bộ, đảng viên tham gia; kết nạp mới 502 đảng viên. Đến nay, toàn huyện có 11 đảng bộ cơ sở, với 105 chi bộ trực thuộc Đảng ủy, xóa được thôn không có chi bộ. Qua phân loại có 104 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đội ngũ cán bộ ở cơ sở được củng cố với 407 người, trong đó chuyên trách 116 và trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên chiếm 63%... Các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, phát huy nội lực để phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở được chú trọng. Công tác đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng và chính sách đối với đội ngũ cán bộ xã, thôn, khu dân cư được quan tâm.

* UBND huyện Nam Đông vừa Công văn số 196/UBND-BVTV về việc tăng cường phòng ngừa bệnh hại cao su. Đến nay, diện tích cao su toàn huyện là 3.538 ha, trong đó cho khai thác 1.800 ha. Qua điều tra thực tế, tình hình sinh trưởng cao su không đồng đều; công tác chăm sóc, bón phân, làm cỏ của một bộ phận nông dân chưa được chú trọng; một số diện tích bị nhiễm bệnh rụng lá corynespora kéo dài, bệnh loét sọc miệng cạo, xì mủ không được phòng trừ đúng mức dẫn đến hiện tượng cây bị khô cành, ngọn, rụng lá, gây tắc mủ, khô vỏ... Để hạn chế sự lây lan và thiệt hại, UBND huyện yêu cầu các xã, thị trấn và các ngành liên quan tập trung tuyên truyền, chỉ đạo các chủ vườn khai thác đúng yêu cầu kỹ thuật; tăng cường chăm sóc, làm cỏ, bón phân, vun gốc giúp cho cây cao su phát triển, phục hồi; phun trừ thuốc đối với vườn cây đang bị bệnh rụng lá corynespora, vườn cao su bị nhiễm bệnh loét sọc miệng cạo...

Hoàng Thế

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP