Chính trị - Xã hội An ninh - Quốc Phòng

16/01/2012 - 01:07

Nâng cao chất lượng công tác biên phòng trong tình hình mới.

TTH - Năm qua, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã làm tốt công tác cụ thể hóa các chủ trương lãnh đạo các mặt công tác biên phòng của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP. Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sát đúng với tình hình của địa phương và yêu cầu của từng đơn vị, đã góp phần nâng cao chất lượng công tác biên phòng trong tình hình mới.

PGS – TS Hoàng Xuân Chiến, đại tá, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh cho biết: Trong năm qua, Đảng ủy, Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy tăng cường 11 cán bộ biên phòng làm Phó Bí thư Đảng ủy các xã biên giới và 13 đồng chí tham gia HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, giới thiệu 47 cán bộ tham gia sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, góp phần tích cực củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới, ven biển. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh thực hiện tốt kế hoạch tôn tạo và tăng dày hệ thống mốc quốc giới (xây dựng xong 38/38 cột mốc, 5 cọc dấu), trở thành tỉnh dẫn đầu toàn tuyến Việt Nam - Lào về kết quả cắm mốc biên giới. Các đơn vị biên phòng tuyến đất liền còn tổ chức kết nghĩa giữa bản với bản hai bên biên giới, góp phần không ngừng xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đặc biệt, BĐBP tỉnh triển khai xây dựng rất thành công mô hình điểm quân nhu, được Bộ Quốc phòng và toàn lực lượng đánh giá cao...

 

Mô hình điểm quân nhu của BĐBP tỉnh được Bộ Tư lệnh Biên phòng và Bộ Quốc phòng đánh giá rất cao, đang đề nghị nhân rộng trong lực lượng 

Tại hội nghị Quân chính năm 2011 được tổ chức ngày 6/1, nhiều ý kiến của các cơ quan Bộ Tư lệnh biên phòng khẳng định, BĐBP tỉnh đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai đồng bộ và toàn diện các mặt công tác sát đúng với tình hình. Trong đó, đơn vị chú trọng đến công tác nắm tình hình địa bàn, lấy công tác vận động quần chúng làm nền tảng xuyên suốt để thực hiện mọi mặt công tác khác, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân, dựa vào sức mạnh quần chúng nhân dân để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Các đơn vị trên hai tuyến biên phòng triển khai phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, tham mưu đắc lực và có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền các địa phương giải quyết tốt những vấn đề liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển đảo của Tổ quốc. Đặc biệt, các đơn vị gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với công tác tham gia phát triển kinh tế - xã hội ở địa bàn biên giới.

 

Nhận định về các mặt công tác của BĐBP tỉnh trong năm qua, đồng chí Trung trướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP cho rằng, việc tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức biên phòng cho cán bộ chủ chốt ở các xã biên giới, ven biển là một nội dung rất mới mà BĐBP tỉnh đã làm được. Đặc biệt, việc tổ chức ký kết quy chế phối hợp giữa Đảng ủy các đồn biên phòng và đảng ủy các xã biên giới, ven biển có một ý nghĩa rất quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia hiện nay... Đối với việc nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh chú trọng đến phương châm: Xây dựng đồng bộ từ môi trường chính quy đến nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ và phát huy thật sự hiệu quả các thiết chế chính trị. Cùng với việc chỉ đạo tổ chức tốt các phong trào thi đua ở cơ sở, cần thiết phải gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác Hồ đối với bộ đội biên phòng”. Trong đó chú trọng xây dựng cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ về chính trị tư tưởng, về đoàn kết nội bộ, về kỷ luật tự giác nghiêm minh, giữ vững truyền thống đơn vị, mối quan hệ đoàn kết quân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới.

 

Bộ Tư lệnh BĐBP cũng thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ công tác biên phòng trong thời gian tới mà Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đề ra. Trong đó, cần tập trung tăng cường hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị và ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia. Tiếp tục đổi mới công tác nắm tình hình, chủ động nắm tình hình từ xa, có chiều sâu, không để bị động bất ngờ, nhất là bảo vệ an toàn địa bàn, đơn vị trong “Năm du lịch Quốc gia”, Festival Huế 2012. PGS – TS, đại tá Hoàng Xuân Chiến khẳng định: “BĐBP tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh nhiệm vụ tham gia xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, xã hội các xã biên giới; bổ sung kịp thời các phương án, kế hoạch PCLB-TKCN nhằm góp phần giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và nhân dân trong mùa mưa bão. Riêng đối với công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, BĐBP tỉnh sẽ chỉ đạo các đơn vị bám sát vào tình hình thực tế, đột phá huấn luyện vào các khâu còn yếu để nâng cao chất lượng huấn luyện trong thời gian tới. Song song, tiến hành thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, quan hệ chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự các tỉnh Salavan và Sê Kông (Lào) để cùng nhau giải quyết tốt các vấn đề về biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

 

Đảng ủy, Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh đang tập trung lãnh đạo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng chính trị làm cơ sở gắn với xây dựng nề nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện và rèn luyện kỷ luật. Đơn vị tập trung chỉ đạo sâu sát việc triển khai thực hiện các mặt công tác biên phòng, đảm bảo nội dung, chương trình, kế hoạch đối với từng nhiệm vụ, góp phần nâng cao chất lượng công tác biên phòng trong tình hình mới.

 

Tuấn Bình

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP