Chính trị - Xã hội Câu chuyện pháp đình

10/09/2010 - 20:53

Nghỉ việc không lương trong thời gian tìm việc?

TTH - * Do công việc hiện tại không phù hợp, tôi đang định tìm kiếm một việc làm mới và muốn xin người sử dụng lao động (NSDLĐ) nghỉ việc không lương trong thời gian tìm việc. Xin Báo Thừa Thiên Huế cho biết, pháp luật lao động có quy định về trường hợp này hay không? Thời gian nghỉ việc không hưởng lương có được tính là thời gian làm việc để làm cơ sở cho chế độ trợ cấp thôi việc? Được biết, từ tháng 1/2009, nếu người lao động (NLĐ) đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), thì nếu thôi việc sẽ không được trợ cấp thôi việc mà thay bằng trợ cấp thất nghiệp; điều này có đúng không? Vậy, thời gian làm việc trước khi tham gia BHTN được tính như thế nào?(Lê Thị Như Ngọc, tạm trú phường Thủy Xuân, Huế).

- ThS. LS Nguyễn Văn Phước, Trưởng Văn phòng Luật sư Huế: Pháp luật lao động không quy định cụ thể việc NLĐ xin NSDLĐ nghỉ không lương để tìm việc làm mới, mà theo điều 79 Bộ luật Lao động, thì NLĐ có thể thoả thuận với NSDLĐ để nghỉ không hưởng lương. Các lý do nghỉ việc không hưởng lương tùy thuộc vào NLĐ và sự chấp thuận của NSDLĐ.

Theo khoản 3, điều 14 Nghị định 44/2003/NĐ-CP ngày 19/5/2003 về hợp đồng lao động (HĐLĐ), thì về nguyên tắc, thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian đã làm việc theo các bản HĐLĐ đã giao kết (kể cả hợp đồng giao kết bằng miệng) mà NLĐ thực tế làm việc cho NSDLĐ đó. Tuy nhiên, nếu NLĐ xin nghỉ không hưởng tiền lương để giải quyết những công việc khác của bản thân thuộc trường hợp tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, do hai bên thoả thuận theo quy định tại điều 35 Bộ luật Lao động và điều 8 Nghị định 44/2003/NĐ-CP, thì thời gian đó cũng được tính là thời gian làm việc cho NSDLĐ để tính trợ cấp thôi việc.
 
Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 6, điều 139 Luật Bảo hiểm xã hội 2006 và khoản 1, điều 41 Nghị định 127/2008/NÐ-CP ngày 12/12/2008, thì thời gian NLĐ đóng BHTN không được tính để hưởng trợ cấp mất việc làm, hoặc trợ cấp thôi việc. Tuy nhiên, theo khoản 2, điều 41 Nghị định 127/2008/NÐ-CP quy định thời gian NLĐ thực tế làm việc theo các bản HĐLĐ, hợp đồng làm việc với NSDLĐ mà không phải đóng BHTN thì vẫn được tính để xét hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.
 
Như vậy, trường hợp NLĐ bị mất việc làm, hoặc chấm dứt HĐLĐ, mà chưa tham gia BHTN cho đến ngày nghỉ việc, thì vẫn được nhận trợ cấp thôi việc, hoặc trợ cấp mất việc làm(do doanh nghiệp chi trả) đối với thời gian đã làm việc tại doanh nghiệp cho đến ngày thôi việc. Trường hợp NLĐ đã tham gia BHTN thì vẫn được hưởng trợ cấp thôi việc (hoặc mất việc) đối với thời gian từ ngày bắt đầu làm việc cho đến ngày bắt đầu tham gia BHTN và được hưởng trợ cấp thất nghiệp (do quỹ BHTN chi trả) khi đáp ứng đủ các điều kiện được hưởng BHTN cho thời gian tham gia BHTN.
 
                                                                                                      Bùi Vĩnh (ghi)
 
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP