Kinh tế Nông nghiệp - Nông thôn

20/02/2022 - 14:29

Nghiệm thu công đoạn hoàn thành trồng rừng bản địa đa loài

TTH.VN - Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt phối hợp với các ban ngành tổ chức nghiệm thu công đoạn hoàn thành trồng rừng bản địa hỗn giao đa loài tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền vào sáng 20/2.

Nghiệm thu, kiểm tra cây sau khi hoàn thành công đoạn trồng

Mô hình trồng rừng bản địa hỗn giao đa loài nằm trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt về phục hồi rừng trên đất bị chiến tranh tàn phá giai đoạn 2021-2025. Mô hình do Hợp tác xã Lâm nghiệp bền vững Thuận Thiên phối hợp với Trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt và Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền thực hiện.

Các đơn vị đã hoàn thành công đoạn trồng với quy mô diện tích 21ha tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, theo phương thức trồng hỗn giao 17 loài với 3 nhóm chính: cây tổ thành chính, cây mọc nhanh, cây tổ thành phụ theo 5 công thức trồng rừng khác nhau.

Qua kiểm tra, đánh giá cho thấy, các loài cây sau khi trồng đều sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống cao. Tuy nhiên các đơn vị phối hợp tiếp tục theo dõi quá trình sinh trưởng và có biện pháp kỹ thuật chăm sóc phù hợp nhằm đảm bảo cây thành rừng theo đúng chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Tin, ảnh: Hoàng Triều

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP