Kinh tế Xây dựng - Giao thông

28/03/2019 - 16:13

Nhiều khó khăn trong hoạt động ngành xây dựng

TTH.VN - Tại Hội nghị giao ban ngành xây dựng diễn ra trong chiều 28/3, Sở Xây dựng xác định sẽ tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

Phát biểu ý kiến tại hội nghị

Sau hội nghị giao ban Ngành xây dựng năm 2018, công tác phối hợp giữa Sở Xây dựng, Cảnh sát PC&CC và Sở Tài Nguyên và Môi trường trong công tác thẩm định dự án được cải thiện.

Sở Xây dựng cũng nỗ lực tổ chức thực hiện công tác thẩm định, việc mẫu hóa các văn bản kết quả về nội dung, hình thức để thống nhất thực hiện; xây dựng các quy trình xử lý hồ sơ thẩm định từ giai đoạn đầu đến khi kết thúc thủ tục hành chính.

Tại hội nghị giao ban, các đại biểu tham dự hội nghị chia sẻ một số khó khăn trong công tác thực hiện thẩm định, thực hiện các thủ tục thực hiện dự án; đơn giá vật liệu xây dựng có nhiều biến động, khó khăn trong công tác thu gom, xử lý rác thải xây dựng. Trong đó, tình hình biến động giá cát, đá xây dựng thất thường (đặc biệt đối với cát xây dựng) làm ảnh hưởng đến một số loại vật liệu có sử dụng cát đá xây dựng như bê tông thương phẩm, ống cống bê tông... Việc cập nhật giá của đá và cát hàng tháng gây khó khăn cho liên sở do các đơn vị cấp huyện không báo cáo giá định kì hàng tháng.

Các ý kiến góp ý, kiến nghị được đại diện Sở Xây dựng và các ngành liên quan tiếp thu và chia sẻ ngay tại hội nghị.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP