Bạn đọc Bạn đọc viết

09/10/2013 - 18:06

Nội dung phản hồi của Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế

TTH - Ngày 9/9, Báo Thừa Thiên Huế nhận được nội dung phản hồi của ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế về bài báo “Đùn đẩy trách nhiệm giải quyết chế độ cho người lao động”. Chúng tôi xin đăng nguyên văn nội dung phản hồi như sau:

Sau khi báo Thừa Thiên Huế (số 5808 ra ngày 8/8/2013) đăng bài “Đùn đẩy trách nhiệm giải quyết chế độ cho người lao động”, Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế đã xem xét xử lý nội dung thông tin mà báo nêu. Trước hết, thay mặt Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế (trước đây là Công ty Du lịch Cố đô Huế), chúng tôi xin chân thành cảm ơn Báo đã phản ánh việc giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc liên quan đến quyền lợi của người lao động (bà Trần Thị Như Mai, nhân viên thủ quỹ Công ty TNHH Haco Huế, trú tại 287 Đặng Tất, Hương Vinh, Hương Trà) đối với doanh nghiệp của chúng tôi trước đây. Để rộng đường dư luận, một lần nữa, chúng tôi xin báo cáo, giải trình thêm về một số nội dung:

- Thứ nhất, theo Công văn số: 1777/LĐTBXH-LĐTL ngày 2/10/2012 của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ,TB&XH) trả lời bà Trần Thị Như Mai về chế độ trợ cấp thôi việc, Bộ luật Lao động quy định người lao động thôi việc ở cơ quan, doanh nghiệp nào thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động ở cơ quan, doanh nghiệp đó và khi chuyển sang làm việc ở doanh nghiệp khác thì thực hiện giao kết hợp đồng lao động mới.

Tại khoản 1, điều 41 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) về bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại khoản 1, điều 102 Luật BHXH không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc hoặc trợ cấp mất việc làm. Như vậy, đối với thời gian từ tháng 3/2009 đến 3/2012, bà Trần Thị Như Mai đã được Công ty TNHH Haco Huế đóng bảo hiểm thất nghiệp thì thời gian này không được tính để hưởng trợ cấp thôi việc.

Tuy nhiên, ngày 31/03/2012, bà Trần Thị Như Mai cùng 6 (sáu) CBCNV đã nhận trợ cấp thôi việc do Công ty TNHH Haco Huế chi trả từ tháng 10/2004 đến 31/03/2012 (90 tháng công tác) với số tiền bồi thường gần 12 triệu đồng. Ngày 1/4/2012, Công ty TNHH Haco Huế đã ra Quyết định số 45 QĐ/TC-HC về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với bà này. Sau đó, ngày 20/11/2012, BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế có Quyết định số 1074/QĐ-BHXH về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng đối với bà với thời gian 21 năm 8 tháng với gần 2,3 triệu đồng (hiện được BHXH tỉnh điều chỉnh mức hưởng theo Nghị định 73/2013/NĐ-CP từ 1/7/2013 với hơn 2,5 triệu đồng).

- Thứ hai, theo Quyết định số 2842/QĐ-UBND ngày 16/12/2008 của UBND tỉnh phê duyệt phương án đưa Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên (Công ty Du lịch Cố đô Huế) tham gia góp vốn với Công ty Tập đoàn Thương mại Đầu tư Xây dựng Haco (Hà Nội) để thành lập Công ty TNHH Haco Huế (gồm 02 thành viên: Công ty Tập đoàn Thương mại Đầu tư Xây dựng Haco góp 90% vốn và Công ty Du lịch Cố đô Huế góp 10% vốn) thì Công ty TNHH mới thành lập “...có trách nhiệm tiếp nhận, kế thừa thực hiện các nghĩa vụ liên quan đối với toàn bộ số lao động của Công ty Du lịch Cố đô Huế đang làm việc tại Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên theo các quy định hiện hành của Nhà nước”.

Tại điều 19 Hợp đồng liên doanh được ký kết ngày 15/12/2008 giữa Công ty Du lịch Cố đô Huế và Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Đầu tư Xây dựng Haco đề cập đến vấn đề lao động quy định: “Công ty liên doanh sẽ kế thừa toàn bộ số lao động hiện có tại Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên và toàn bộ quyền, nghĩa vụ của người lao động. Việc tuyển dụng cũng như sa thải lao động phải tuân theo đúng các yêu cầu của pháp luật, bảo đảm hợp lý với từng giai đoạn đầu tư và kế hoạch kinh doanh của công ty”.

Tại Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp ngày 29-03-2012 cũng nêu rõ Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế đồng ý chuyển nhượng 10% giá trị vốn điều lệ (1.660.000.000 đồng) có tại Công ty Haco Huế cho Công ty TNHH Tập đoàn Thương mại Đầu tư Xây dựng Haco với điều kiện kèm theo: “ Bên nhận chuyển nhượng vốn phải kế thừa và chịu trách nhiệm toàn bộ quyền lợi, nghĩa vụ tài chính đối với người lao động trong 10% vốn điều lệ của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Đầu tư và Du lịch Huế.”

Theo các quy định trên, Công ty TNHH Haco Huế chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động đang làm việc tại Trung tâm vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên thì Doanh nghiệp phải có trách nhiệm thanh toán đầy đủ mọi chế độ, quyền lợi của người lao động. Do đó, chế độ trợ cấp thôi việc của bà Trần Thị Như Mai có thời gian công tác từ năm 1990 đến tháng 2-2009 không thuộc trách nhiệm chi trả của Công ty Du lịch Cố đô Huế.

Để định hướng dư luận, giúp báo chí thông tin đúng bản chất vụ việc, chúng tôi cung cấp nội dung nói trên để báo Thừa Thiên Huế tiếp tục khai thác, xử lý và đăng phát thông tin để phản hồi cho bạn đọc, bảo đảm tính chính xác và trung thực của báo chí. Mặt khác, phóng viên không nên chỉ dừng lại ở vai trò phát hiện mà cần tiếp tục chủ động theo dõi việc xử lý thông tin của các đơn vị liên quan hoặc các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết để tiếp tục trao đổi trên công luận.

Công ty TNHH NN MTV Đầu tư và Du lịch Huế kính mong Báo Thừa Thiên Huế cũng như lực lượng phóng viên ngày càng phát huy sức mạnh ngòi bút của mình để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Đinh Mạnh Thắng

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP