28/11/2018 - 19:26

Phân công chuẩn bị Phiên họp thứ 29 của UBTVQH

TTH.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa phân công các Bộ trưởng chuẩn bị nội dung Phiên họp thứ 29 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (từ ngày 10-12/12/2018).

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuẩn bị dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung các Pháp lệnh có quy định liên quan đến quy hoạch. Bộ trưởng Bộ Tài chính chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc bổ sung mua bù gạo dự trữ quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc thực hiện một số quy định của luật về chế độ, chính sách đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị Tờ trình của Chính phủ về dự thảo Nghị định về hoạt động triển lãm.

Theo VPCP

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP