28/02/2016 - 22:05

Phấn đấu kết luận trên 90% các cuộc thanh tra

TTH - Kết thúc, ban hành kết luận trên 90% các cuộc thanh tra đã được triển khai là mục tiêu đặt ra của Thanh tra tỉnh trong năm 2016.

Theo đó, để hoàn thành mục tiêu đề ra, Thanh tra tỉnh tăng cường các cuộc thanh tra đột xuất, thanh tra trên diện rộng do Chính phủ và UBND tỉnh giao; thẩm tra, xác minh, báo cáo, kết luận 100% vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh; thúc đẩy công tác phòng, chống tham nhũng có hiệu quả ở các cấp, các ngành.

Được biết, năm 2015, các tổ chức Thanh tra trong toàn tỉnh đã tiến hành 124 cuộc thanh tra hành chính và 5.634 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện sai phạm số tiền 26,42 tỷ đồng, hơn 2.470 ha đất, 5 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng Thanh tra tỉnh thực hiện 18 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm số tiền 17,78 tỷ đồng, 2.470 ha đất lâm nghiệp và đã có kết luận, xử lý thu hồi.

Anh Phong 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP