Chính trị - Xã hội Xây dựng Đảng

25/04/2020 - 11:28

Cục Thuế Thừa Thiên Huế

Phấn đấu tăng thu ngân sách hàng năm vượt dự toán từ 12-13%

TTH.VN - Đó là nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ 2020-2025 được đề ra tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Cục Thuế Thừa Thiên Huế nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức ngày 25/4.

Đảng bộ Cục Thuế tỉnh phấn đấu thu ngân sách tăng 12-13%/năm

Đại hội Đảng bộ Cục Thuế tỉnh đã đánh giá nhiều kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, nhất là công tác thu ngân sách. Năm 2015, thu ngân sách đạt 4.509 tỷ đồng thì đến năm 2019 đã tăng lên 7.911 tỷ đồng, tăng 75% so với nhiệm kỳ, bình quân tốc độ tăng thu ngân sách 5 năm đạt 15%.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, đại hội đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh toàn diện cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa hệ thống thuế, phát huy dân chủ, sức chiến đấu toàn ngành; phấn đấu tăng trưởng nhanh, bền vững nguồn thu ngân sách Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, công chức.

Phấn đấu thu ngân sách hàng năm hoàn thành vượt mức so với dự toán được giao, phấn đấu thu tăng từ 12-13% trở lên so với cùng kỳ năm trước. Trước mắt trong năm 2020, Đảng bộ lãnh đạo đơn vị phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán được giao là 7.085 tỷ đồng. Đảng bộ và 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội cũng tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Cục Thuế tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Tin, ảnh: Hoàng Loan

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP