13/03/2012 - 17:16

Phấn đấu thu tiền sử dụng đất năm 2012 đạt hơn 972 tỷ đồng

TTH - Ngày 13/3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao ký quyết định Phê duyệt Kế hoạch và một số giải pháp thực hiện thu tiền sử dụng đất năm 2012. Theo đó, dự kiến tổng thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh năm 2012 là 972,89 tỷ đồng; trong đó, cấp tỉnh thu 621,44tỷ đồng, các huyện, thị xã, thành phố thu 351,45 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, TP Huế phải tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có quyết tâm cao để hoàn thành kế hoạch đề ra. Đồng thời, thực hiện tốt các giải pháp như: Tập trung tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, ưu tiên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án tạo quỹ đất và quỹ đất kêu gọi đầu tư; thực hiện các dự án xây dựng nhà chung cư, trước mắt có thể mua nhà thu nhập thấp hoặc nhà ở xã hội để bố trí tái định cư cho các hộ bị di dời do giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư; ưu tiên bố trí vốn ngân sách kịp thời cho các dự án tạo quỹ đất, đảm bảo vốn dành cho việc giải phóng mặt bằng và vốn đầu tư thi công các hạng mục hạ tầng thiết yếu tạo quỹ đất bán đấu giá trong năm 2012 và những năm tiếp theo; tập trung giải quyết và xử lý vướng mắc các khu nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước; rà soát, sắp xếp trụ sở các cơ quan đơn vị để bán đấu giá các khu nhà đất theo kế hoạch đề ra; tập trung cải cách hành chính, tạo mọi điều khiện thuận lợi nhất cho các cơ quan đơn vị và công dân.

Thanh Tâm
Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP