04/11/2015 - 19:06

“Phan Duy Nhân - Thơ & Đời”

TTH - Đó là tác phẩm mới do NXB Đà Nẵng vừa ấn hành. Sách chia làm 2 phần. Phần “Thơ” in lại 150 bài thơ trải dài qua các thời kỳ sáng tác của nhà thơ. Phần “Đời” gồm một số bài viết của Phan Duy Nhân trong cương vị là cán bộ phụ trách công tác tôn giáo của Chính phủ và những bài viết của bạn bè, anh em từng sống, hoạt động với ông như một phác họa chân dung của nhà thơ trong dòng văn học yêu nước tại các đô thị miền Nam Việt Nam trước 1975.

Nhà thơ Phan Duy Nhân (hin sng ti TP. H Chí Minh) tên tht là Phan Chánh Dinh (Nguyn Chính), sinh năm 1941, quê xã Triu Ái, huyn Triu Phong, tnh Qung Tr, trưởng thành trong phong trào đu tranh yêu nước ca sinh viên Huế và phong trào đô th min Nam. Phan Duy Nhân làm thơ lúc mi 15 tui, gm nhng bài thơ nhiu trăn tr trước cuc đi, bc l khuynh hướng dn thân đu tranh cho đc lp t do ca T quc.

Trang Hiền

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP