Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

28/10/2016 - 21:00

Phát động phong trào “Trần Quốc Toản”

TTH - Nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục truyền thống, lịch sử quê hương dân tộc và định hướng hình thành nhân cách cho thiếu nhi, Hội đồng Đội tỉnh phát động phong trào “Trần Quốc Toản” năm học 2016 – 2017 trên địa bàn tỉnh.

 Các liên đội tham gia phong trào thực hiện các nội dung, như: tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác Trần Quốc Toản; tích cực vận động các đội viên, học sinh giúp đỡ bằng ngày công lao động tại các nghĩa trang liệt sĩ; đẩy mạnh các phong trào, hoạt động chăm sóc, giúp đỡ gia đình thương binh - liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng tại địa phương, đơn vị; chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các ngành, lực lượng xã hội chăm lo giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.

Tuấn Khoa

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP