Chính trị - Xã hội Theo dòng thời sự

09/12/2020 - 12:49

Phát triển kinh tế biển, đầm phá gắn với phát triển du lịch

TTH.VN - Ngày 9/12, Hội nghị Huyện ủy huyện Phú Vang lần thứ 4 (mở rộng) được tổ chức, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, bàn và quyết định phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Ngư dân xã Vinh Thanh phát triển hiệu quả kinh tế biển

Năm 2020, giá trị sản xuất cả năm đạt 5.638 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2019. Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản 33.030 tấn, đạt 100,09% kế hoạch. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng thêm 2.985 tỷ đồng, đạt 100,5% kế hoạch năm và tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2019. Thu ngân sách hơn hơn 428 tỷ đồng, đạt 136% kế hoạch năm. Tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tăng từ 42,5% năm 2019 lên 45,3%...

Chương trình xây dựng nông thôn mới được thực hiện tích cực, huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép nhiều chương trình dự án để xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình thiết yếu về giao thông, thủy lợi, trường học ở các xã, thị trấn. Năm 2020, đã công bố xã Vinh Thanh, Phú Thanh về đích nông thôn mới; dự kiến thêm 2 xã Phú Dương, Phú Lương đạt chuẩn nông thôn mới.

Phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 là tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, đầm phá gắn với phát triển du lịch. Đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị ở các thị trấn và xã trọng điểm. Cải thiện đời sông Nhân dân đi đôi với xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội…

Hội nghị cũng thông qua Chương trình công tác của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021;  Chương trình kiểm tra, giám sát của Huyện ủy năm 2021.

Tin, ảnh: Quỳnh Anh

 

 

Chia sẻ bài viết


ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP